Als het waar is dat consumenten, aan huis gekluisterd, meer voor onlinehandel hebben gekozen, is het ook waar dat conflicten exponentieel zijn toegenomen - 250 procent in vergelijking met dezelfde periode van 2019.

Consumentenklachten zijn vooral te vinden in de sectoren: elektronische goederen en apparaten, kleding, schoenen en speelgoed. De meest voorkomende klachten houden verband met moeilijkheden bij het sluiten van contracten, het leveren van producten en het veiligstellen van betalingswijzen. Het aanbod van winkels is toegenomen, maar ook het aantal oplichtingspraktijken, met name op advertentiewebsites en sociale netwerken, waardoor veel consumenten hun producten niet ontvangen of hun geld niet terugkrijgen.

Bovendien zijn de vertraging in de levering van de producten, en in het bijzonder de niet-naleving van de regels met betrekking tot de leveringstermijn en de rechten van de consument door de vakmensen die deze klachtenverplichtingen versterkten, gestegen, terwijl de DECO 80 procent van de gevallen oplost.

DECO acht het van essentieel belang dat de bedrijven hun digitale kanalen, leveringsdiensten en klantenondersteuning versterken en dat de kennis over de digitale rechten van de consument bij hen en de bedrijven wordt bevorderd. DECO benadrukt dat indien consumenten en bedrijven beter op de hoogte zouden zijn van deze rechten, veel van de klachten vermeden hadden kunnen worden.

Omwille van het belang van de digitale transitie en de waarde die online handel voor de consument vertegenwoordigt, heeft DECO, in het kader van een financieel project van het Consumentenfonds, een website gelanceerd die de consument in staat stelt te weten - wie, waar en hoe te kopen. Bovendien opent e.comprascomdireitos.pt een geprivilegieerd en direct kanaal voor de consument om zijn problemen aan DECO voor te leggen.

DECO is van mening dat consumenten met informatie over hun digitale rechten veel van de conflicten bij online winkelen hadden kunnen voorkomen.

Ken uw rechten en versterk uw rol als bewuste consument.

Reken op DECO om u te helpen.


Tel: 289 863 103
Email: deco.algarve@deco.pt
Het is ook mogelijk om Skype-afspraken te maken


Volg DECO Algarve op social media:
www.facebook.com/AssociacaoDECO
twitter.com/DECOAssociacao
instagram.com/decoassociacao/
linkedin.com/company/decoassociacao/