De minister van Justitie, Francisca Van Dunem, die sprak tijdens een ceremonie in Caxias ter gelegenheid van de start, deze maand en in mei, van cursussen om meer gevangenisbewakers op te leiden, benadrukte dat in die periode van vier jaar meer dan 400 personeelsleden in het gevangeniswezen werden geïntroduceerd.

"Als we in 2015 een gevangenisbewakersratio van 3,4 hadden, dan hebben we nu een ratio onder de 3, rond de 2,7," merkte de minister op.

Wat de nieuwe stagiairs betreft die nu aan de cursus beginnen, zei Francisca Van Dunem dat ze hoopte dat de integratie zou overeenstemmen met "een beweging van systematische versterking en vernieuwing van de personele middelen die aan het gevangeniswezen worden toegewezen", waarin het ministerie van Justitie "zeer geëngageerd" is.

De minister betoogde dat gevangenisbewaker zijn "geen loopbaan is die men op doorreis doorloopt" en "waarvan men verandert", maar dat het "een blijvende loopbaan is waarin men een heel leven kan leven".

"Een leven lang hetzelfde doen: waken over de veiligheid van de gevangenissen en over diegenen die de staat via de rechter van hun vrijheid heeft beroofd. In ons systeem zijn gevangenisbewakers het eerste gezicht van de staat in het dagelijkse leven van de gevangenen", meende zij.

Francisca Van Dunem zei dat de nieuwe versterkingen van de gevangenisbewakers "stevig en vastberaden moeten optreden", maar dat ze daarbij steeds het respect voor de grondrechten in het oog moeten houden.

"En niet alleen omdat ons gevangeniswezen periodiek wordt geëvalueerd door nationale en internationale instanties. Wij moeten dit doen uit respect voor de grondwet van de republiek, de grondwet die de waardigheid van alle mensen bevestigt, en in gehoorzaamheid aan de filosofie van resocialisatie die ons strafsysteem vorm geeft", benadrukte zij.

Volgens haar is de evolutie van het Portugese gevangeniswezen "een teken van beschaving".

"We hebben dit moment bereikt aan het einde van een lange geschiedenis. Wij zijn trots op de humanistische traditie van Portugal, dat voorop liep bij de afschaffing van de doodstraf in de tweede helft van de 19e eeuw, een feit dat wereldwijd applaus oogstte", benadrukte zij.

Aan de opleiding zullen 154 cursisten deelnemen (75 in de eerste editie en 79 in de tweede), waarvan 125 mannen en 29 vrouwen, afkomstig van het gehele nationale grondgebied (het Portugese vasteland en de autonome regio's van de Azoren en Madeira).
De CFICGP 2021 zal negen maanden duren, waarvan vier maanden theoretisch-praktische opleiding en de overige vijf maanden in een reële werkcontext in tien gevangenissen (EP) (twee vrouwelijke en acht mannelijke EP).