Deze nationale strategie, die nu aan een openbare raadpleging zal worden onderworpen, werd goedgekeurd tijdens de Raad van ministers van bosbouw die werd voorgezeten door de president van de republiek, Marcelo Rebelo de Sousa.

Tijdens de persconferentie legde de minister van Binnenlandse Zaken uit dat deze strategie een reeks "brede maatregelen overweegt die de governance op het gebied van risicobeheer versterken, de kennis over risico's verbeteren, het beheer van risicovermindering ten uitvoer leggen, mechanismen creëren om het systeem beter voor te bereiden op het optreden van risico's en de burgers bij de kennis over risico's betrekken.

"Dit is een weg waarbij de meeste overheidsinstanties betrokken zijn, in nauwe samenwerking met de lokale overheden en de bosbouwproducenten, en die te maken heeft met de voorbereiding op zowel risicobeperking als op wat te doen in geval van een plattelandsbrand", benadrukte Eduardo Cabrita.

De nationale strategie voor een preventieve civiele bescherming tot 2030 was een van de wetten die op 4 maart in de Raad van Ministers werden goedgekeurd met het oog op de versterking van de civiele bescherming.

De minister zei ook dat de Raad van Ministers zijn waardering uitsprak voor het werk dat de afgelopen drie jaar is verricht op het gebied van de bestrijding en preventie van plattelandsbranden, waarbij "geen enkel slachtoffer onder de burgerbevolking is gevallen" en het aantal branden en de verbrande oppervlakte met meer dan 50 procent zijn gedaald ten opzichte van het gemiddelde van de afgelopen 10 jaar.