Deze conclusies, aldus onderzoekers die een rapport publiceerden in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet Child & Adolescent Health, benadrukken "de urgentie" van een mondiale respons die eerlijk is verdeeld om aandacht te besteden aan pediatrische oncologie tijdens de pandemie en in toekomstige noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid.

De onderzoekers hebben in de publicatie een analyse opgenomen van de reacties van 311 professionals van 213 gezondheidsinstellingen in 79 landen die deel uitmaken van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

De werkzaamheden bestreken de periode tussen 22 juni en 21 augustus 2020 en omvatten een vragenlijst om de kenmerken van ziekenhuizen, het aantal patiënten met de diagnose Covid-19 en veranderingen en aanpassingen in de kankerzorg te beoordelen.

Uit deze evaluatie kon worden afgeleid dat de pandemie de capaciteit van de ziekenhuisafdelingen voor het opsporen van kanker met 78% heeft verminderd.

De pandemie verminderde ook de middelen en de spreiding ervan over de ziekenhuisdiensten, waardoor de diagnose en de behandeling van kanker werden belemmerd.

Bijna de helft van de zorgeenheden (43%) zei dat ze minder gevallen van kanker hadden gediagnosticeerd, terwijl 34% meldde dat het aantal patiënten dat van behandeling afzag, was toegenomen.

Uit de vragenlijst bleek ook dat bijna een op de tien ziekenhuizen (7 procent) de afdeling voor kinderkanker op een bepaald moment volledig moest sluiten, waarbij de gemiddelde sluitingsperiode tien dagen bedroeg.

De meeste ziekenhuizen (87%) bevonden zich in landen die als ontwikkelingslanden worden beschouwd.

Kim Schiffmann