"De deskundigen hebben gezegd dat er voorwaarden zijn om vóór Pasen iets te doen. Wat, en in welk tempo, is een beslissing die nog niet is genomen", zei Pedro Siza Vieira.

Zonder data te noemen of te specificeren welke sectoren het eerst open zullen gaan, zei de staatssecretaris en minister van Economie dat het proces om uit de lockdown te komen "geleidelijk en progressief" zal verlopen, afhankelijk van de geografische ontwikkeling van de Covid-19 pandemie.

De minister verzekerde dat de regering bij de opstelling van het actieplan voor ontsluiting rekening zal houden met de epidemiologische, economische en sociale aanbevelingen die zij tijdens het overleg met deskundigen, politieke partijen en sociale partners heeft ontvangen.

"We luisteren zoveel mogelijk om meningen te verzamelen, om een beslissing te nemen, die uiteindelijk politiek zal zijn", zei hij.

Volgens de minister is dit "een moeilijke oefening" en hij voegde eraan toe dat "de grote moeilijkheid te maken heeft met het feit dat er geen regels en absolute zekerheden zijn om op te handelen".

De vergadering van het Permanent Comité voor de sociale dialoog, bedoeld om het standpunt over de versoepeling van de lockdownmaatregelen te vernemen, zal naar verwachting op 11 maart door de regering worden aangekondigd.

De minister van Economische Zaken verklaarde tegenover journalisten dat de sociale partners de wens hebben geuit dat het proces van ontsluiting zo snel mogelijk van start gaat, maar zonder voorschotten en terugtrekkingen.

Tijdens de bijeenkomst werden ook steunmaatregelen voor de economie besproken, en Siza Vieira zei dat de regering de steun die momenteel wordt verleend aan werknemers en bedrijven, zal versterken en uitbreiden.