In deze tijden van wijdverspreide beperkingen en lockdowns zijn onze werelden een stuk kleiner geworden. Of dit op lange termijn gevolgen zal hebben voor uw reis-, levensstijl- en winkelgewoonten, is een persoonlijke kwestie. Maar nu de Brexit in volle gang is, hebben inwoners van het Verenigd Koninkrijk die in Portugal wonen, een goede reden om permanent "lokaal te denken" als het gaat om financiële regelingen.

Net zoals Britse burgers het automatische vrije verkeer van personen binnen de EU verloren toen Brexit op 1 januari van kracht werd, verloren veel Britse financiële bedrijven het recht om bank- en beleggingsdiensten binnen de EU te verlenen. Als u in Portugal woont maar nog steeds gebruik maakt van een bankrekening in het VK, andere financiële producten of een in het VK gevestigde financieel adviseur, moet u nagaan waar u - en uw geld - aan toe zijn.

Financiële diensten in het VK en Brexit
Vóór Brexit konden Britse bedrijven die financiële diensten verleenden aan Britten die in de EU woonden, dit wettelijk doen via "paspoortregelingen". Dit betekende dat Britse aanbieders - onder toezicht van de Financial Conduct Authority (FCA) - aan dezelfde minimumnormen en consumentenbeschermingen voor EU-ingezetenen moesten voldoen als andere EU-landen.

Maar nu het VK (en de FCA) vrij zijn om hun eigen regels op te stellen, heeft de EU geen enkele garantie dat de Britse ondernemingen aan hun eisen zullen voldoen. Daarom heeft de EU op 1 januari de paspoortrechten voor Britse ondernemingen - waaronder banken, verzekeringsmaatschappijen, beleggingsondernemingen en financieel adviseurs - ingetrokken. Het is zelfs mogelijk dat sommige bedrijven de wet overtreden door met ingezetenen van de EU te werken.

Heeft dit gevolgen voor alle financiële ondernemingen in het VK?
Dit hangt van verschillende factoren af, onder meer hoe een onderneming is gestructureerd en waar zij is gevestigd. Ondernemingen die hun hoofdkantoor in een EU-land hebben, kunnen bijvoorbeeld hun paspoortvergunning behouden en op de oude voet doorgaan.

Volledig in het VK gevestigde ondernemingen die in de EU woonachtige cliënten willen ondersteunen, zullen echter waarschijnlijk moeten herstructureren en overeenkomsten moeten sluiten met de financiële toezichthouders voor elk EU/EER-land waar zij actief zijn. Dit is een zeer ingewikkeld, duur en tijdrovend proces, dat dus niet voor iedereen een kosteneffectieve optie is.

De onderhandelingen over financiële diensten zijn nog aan de gang, dus het is mogelijk dat het VK en de EU op dit gebied nog tot een regeling komen. Sommige bedrijven wachten daar wellicht op voordat zij de mogelijk onnodige kosten van een herstructurering maken. Andere hebben zich al uit de EU-markten teruggetrokken.

Sommige grote banken in het VK hebben hun in de EU gevestigde klanten meegedeeld dat zij na de Brexit geen diensten meer voor hen kunnen verrichten en hebben hun rekeningen gesloten. Andere aanbieders hebben rekeningen/polissen open gehouden maar de activiteiten opgeschort, of laten ze doorlopen tot het einde van hun looptijd.

Welke gevolgen kan dit voor u hebben?
Als u een Britse bankrekening, verzekeringspolis, belegging of ander financieel product hebt en uw aanbieder heeft nog geen contact met u opgenomen over beperkte dienstverlening, vraag hem dan welke regelingen hij voor Portugal heeft getroffen.

Als uw rekening niet is afgesloten, is hij dan bevroren? In sommige gevallen kunt u als ingezetene van de EU bestaande rekeningen behouden en geld opnemen, maar kunt u geen geld meer storten, geld overboeken of polissen verlengen. Het kan ook zijn dat u geen nieuwe diensten kunt aanvragen, zoals termijndeposito's, obligaties, beheer van vreemde valuta, leningen, creditcards en hypotheken.

Als u nog steeds een in het VK gevestigde financieel adviseur gebruikt, controleer dan of deze bevoegd is om u als Portugees ingezetene te blijven ondersteunen. Afgezien van de juridische implicaties - en de vraag of u beschermd bent als het misgaat - zijn sommige financiële instellingen gestopt met het aanvaarden van instructies van in het VK gevestigde (niet-gereguleerde) aanbieders. Dus als u in de EU gevestigde beleggingen hebt, kunnen uw planningsopties met een Britse adviseur aanzienlijk beperkt zijn.

Financiële planning na de brexit voor Portugal
Zelfs als de kwestie van de financiële diensten geen invloed op u heeft, zijn er andere belangrijke voordelen aan het meer lokaal denken voor uw financiën.

Houdt u nog vast aan spaargeld en beleggingen in het VK? Nu de activa van het VK niet langer EU/EER-activa zijn, kunnen ze binnen de EU mogelijk een hogere belastingfactuur opleveren. ISA's zijn ook belastbaar in Portugal voor niet-Britse ingezetenen. Bezit u onroerend goed in het Verenigd Koninkrijk? Denk eraan: Inwoners van de EU zijn nog steeds onderworpen aan het Britse zegelrecht en de vermogenswinstbelasting.

Ondertussen hebben Portugese ingezetenen toegang tot mogelijkheden die een betere belastingefficiëntie en andere potentiële voordelen kunnen bieden, dus zorg ervoor dat u uw opties bekijkt.

Hoe zit het met Britse pensioenen?
Dit is niet zo eenvoudig. Het kan beter zijn om ze in het VK te laten en in Portugal de inkomsten te verwerven die u nodig hebt. Brexit heeft geen invloed op de mogelijkheid om Britse pensioeninkomsten op een EU-rekening te ontvangen, maar ze zullen altijd in pond sterling worden betaald, dus de waarde kan negatief worden beïnvloed door wisselkoersen en omrekeningskosten. Onderzoek of het voor u voordeliger kan zijn om fondsen uit het VK over te hevelen naar een belastingefficiënte structuur voor Portugal. Dit zou ook valutaflexibiliteit en voordelen op het gebied van vermogensbeheer kunnen opleveren, maar zorg ervoor dat u gespecialiseerd, gereguleerd advies inwint om te doen wat het beste voor u is.

Nu Brexit zo'n seismische verschuiving in het landschap teweegbrengt, is het nog nooit zo belangrijk geweest om ervoor te zorgen dat uw financiële regelingen voldoen aan de regels en geschikt zijn voor uw leven in Portugal. Een gespecialiseerde, ter plaatse gevestigde adviseur is het beste in staat om u te helpen uw voordeel te doen met de geschikte mogelijkheden hier en financiële gemoedsrust te garanderen voor u en uw gezin.

Blevins Franks is volledig gemachtigd om advies te verstrekken in Portugal. Onze financiële adviseurs wonen en werken ter plaatse en hebben een grondige kennis van de lokale belasting- en successieregelingen en ervaring met de veelvoorkomende problemen waarmee expats in het Verenigd Koninkrijk te maken krijgen. Neem contact met ons op om te bespreken hoe wij u kunnen helpen met uw beleggingen, pensioenen en grensoverschrijdende belasting- en vermogensbeheer.

Tel: 289 350 150, e-mail: portugal@blevinsfranks.com, www.blevinsfranks.com