Deze verduidelijking komt er nadat een bron van de vaccinatie-taakgroep had gezegd dat de opname van deze beroepsbeoefenaars werd geanalyseerd.

Een bron van de task force die het nationale vaccinatieplan tegen Covid-19 coördineert, legde uit dat "de opname van het hoger onderwijs een kwestie is die nog niet is behandeld. Voorlopig gaat het bij de planning om de vaccinatie van onderwijzend personeel en niet-onderwijzend personeel in kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs."

De vakbonden die de werknemers in het hoger onderwijs vertegenwoordigen, hebben kritiek geuit op het besluit omdat deze beroepsbeoefenaren ook in scholen werken en op 19 april de lessen weer zullen hervatten, maar niet tot de prioritaire vaccinatiegroepen behoren.

Het plan ging deze maand van start om het personeel van kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, basis- en voortgezet onderwijs op te nemen in de prioritaire vaccinatiegroepen.