Het goedgekeurde wetsvoorstel bepaalt dat het weigeren van het dragen van een masker in openbare ruimten waar sociale distantie niet mogelijk is, kan worden bestraft met een boete van 100 tot 500 euro. De vernieuwing kreeg niet de volledige steun van de politieke partijen en stuitte op verzet van links en rechts, hoewel zij werd gesteund door de regerende socialisten en de sociaaldemocraten.