Volgens een persbericht van de Britse ambassade in Lissabon: "De Britse regering breidt de steun uit voor potentiele risicogroepen, waaronder gepensioneerden, gehandicapten en mensen met taalproblemen die in Europa wonen, door de activiteiten van het UK Nationals Support Fund (UKNSF) voort te zetten en aan te vullen met een extra bedrag van 1 miljoen pond.

"Het UKNSF verstrekt middelen aan acht organisaties om onderdanen van het VK die hulp nodig hebben bij hun verblijfsaanvraag te ondersteunen. Deze organisaties zijn actief in 11 EU-lidstaten en Noorwegen, en hebben sinds de start van het fonds in maart 2020 praktische steun verleend aan Britse onderdanen die hulp nodig hebben bij het aanvragen/registreren van een verblijfsvergunning in 12 Europese landen, na afloop van de overgangsperiode. Deze financiering komt bovenop de 3 miljoen pond die de minister van Buitenlandse Zaken in maart 2020 heeft aangekondigd."

Het UKNSF zal actief blijven in Portugal en in Frankrijk, Spanje, Duitsland, Italië, Bulgarije, Cyprus, Griekenland, Polen, Slowakije, Malta en Noorwegen.

Het UKNSF zal in Portugal verder worden verzorgd door de Internationale Organisatie voor Migratie

Onderdanen van het Verenigd Koninkrijk in Portugal kunnen de gids over wonen in Portugal raadplegen op: www.gov.uk/guidance/living-in-portugal om na te gaan welke maatregelen zij eventueel moeten nemen.