Op de vraag of het al mogelijk is een datum voor de opheffing van de controles aan te geven, wilde de minister liever niets zeggen en verwees hij naar een nieuwe evaluatie van de epidemiologische situatie in beide landen. "We willen allemaal dat we de normaliteit kunnen herstellen, maar wat we doen is een tweewekelijkse evaluatie en ook hier zullen we niet roekeloos zijn, dat wil zeggen een projectie maken die door de realiteit wordt gelogenstraft", legde hij uit. De grenzen met Spanje zijn sinds 31 januari gesloten vanwege de covid-19-pandemie, en alleen verkeer tussen de twee landen is toegestaan in de 18 geautoriseerde grensovergangen (PPA).

Volgens het MAI verhinderen de beperkingen niet dat onderdanen en houders van een verblijfsvergunning Portugal binnenkomen, maar moeten personen uit het Verenigd Koninkrijk, Brazilië, Zuid-Afrika en landen met een incidentie van covid-19 van 500 gevallen per 100.000 inwoners of meer, die Portugal over land binnenkomen, zich houden aan een preventieve isolatieperiode van 14 dagen in hun eigen land of op een door de gezondheidsautoriteiten aangewezen plaats.

In zijn toespraak tot journalisten gaf Eduardo Cabrita ook commentaar op de balans die de politie van de openbare veiligheid heeft opgemaakt van de operatie #Páscoa in eigen land, waarbij tussen 26 maart en 5 april 370 mensen werden gearresteerd. "De veiligheidsdiensten hebben in deze periode geen bijzonder noemenswaardige voorvallen geregistreerd en op doorslaggevende wijze bijgedragen tot de naleving van de verkeersbeperkingen tussen de gemeenten en de naleving van de gezondheidsvoorschriften," zei hij. Volgens de minister zal er woensdag een nieuwe vergadering zijn van de Monitoringstructuur van de situatie van covid-19 en dan zal de regering "een meer globaal beeld" hebben van het werk dat de afgelopen dagen is verricht. Nog steeds met betrekking tot Pasen voegde Eduardo Cabrita eraan toe: "Het gevoel dat bij de bevolking leeft is dat we ons op een beslissend moment bevinden en dat het van essentieel belang is door te gaan op de ingeslagen weg, die ons tot bemoedigende resultaten heeft geleid."