Uit het onderzoek bleek dat de productiviteit en de kwaliteit van het werk van thuiswerkende ambtenaren gelijk zijn gebleven of zijn verbeterd in vergelijking met wanneer zij op de werkplek zijn.

Een gebrek aan contact met collega's en de stijging van de kosten werden door de ambtenaren genoemd als de meest negatieve punten van thuiswerken, en een vermindering van het woon-werkverkeer als het meest positieve.