Er werd een Facebook-pagina opgezet waar mensen spullen konden posten die zij niet langer nodig hadden en deze werden gekoppeld aan gezinnen die ze nodig hadden en naar hen getransporteerd.

Oorspronkelijk bestonden deze donaties uit kleding, babyspullen en kleine huishoudelijke artikelen. Naarmate de liefdadigheidsinstelling bekender werd, werden grotere spullen aangeboden, zodat elke donatie kon bestaan uit een enkel stuk of de inhoud van een hele villa.
Er werden meer vrijwilligers geworven en dit werk bleef groeien.

Elk gezin in nood kon om hulp vragen, maar we wilden vooral die gezinnen helpen die in een crisis verkeerden. Dit kon een gezin zijn dat getroffen was door een huisbrand, dat uit een gewelddadige relatie was gestapt of waar een reële dreiging bestond dat kinderen uit huis geplaatst zouden worden door gebrek aan middelen.

Naarmate het werk vorderde, gingen we ouders helpen werk te vinden, huisvesting te zoeken en hun eigenwaarde en onafhankelijkheid op te bouwen.

De groep begon ook daklozen te steunen door voedsel, kleding enz. mee de straat op te nemen, vrienden te worden en steun te verlenen aan enkele van de meest kwetsbare mensen in de gemeenschap.

We hebben altijd samengewerkt met andere liefdadigheidsorganisaties omdat we vinden dat we door samen te werken meer kunnen bereiken voor degenen die dat het meest nodig hebben. In het bijzonder hebben we samengewerkt met Arm in Arm - een van onze partner liefdadigheidsinstellingen - evenals met gaarkeukens en fondsenwervende organisaties.

Iedereen kan om hulp vragen via een privébericht in de wetenschap dat we hun vertrouwelijkheid respecteren en, hoewel families vrij zijn om zelf berichten op de Facebookpagina te plaatsen, maken we geen namen bekend of gebruiken we geen foto's, dus niemand hoeft zich zorgen te maken als hij of zij contact met ons opneemt.