Ze vertelt ons hoe het is om een leider te zijn in de financiële sector met meer dan 30 jaar ervaring in de markt. Manuela erkent met trots dat steeds meer vrouwen erin geslaagd zijn hun plaats in de financiële markt in te nemen, in tegenstelling tot de trend van de laatste jaren.

Blacktower is al 35 jaar actief en biedt onafhankelijke financiële adviseurs die de evolutie van de behoeften van hun klanten en de wet- en regelgeving op de voet volgen. Hoe hebben de medewerkers van Blacktower bijgedragen tot het voortdurende succes van de onderneming?

Het onderscheidend kenmerk van elk bedrijf van uitmuntendheid is de kwaliteit van zijn personeel; en in dit opzicht is Blacktower niet anders. Een goed bedrijf bestaat niet alleen uit diensten van hoge kwaliteit, maar ook uit uitmuntende professionals. Daarom zijn wij omringd door het beste wat de financiële sector te bieden heeft. Blacktower streeft naar voortdurende vooruitgang in zijn doelstellingen door alle personeelsleden, en is toonaangevend in de financiële sector omdat het hele team onderling verbonden is en samen alle uitdagingen en risico's evalueert waarmee ze geconfronteerd worden. Wij opereren in een complexe markt met een internationale oriëntatie. Ons doel is onze cliënten steeds beter van dienst te zijn, en tegelijkertijd onze gevestigde en gerespecteerde onderneming te laten groeien, die vertrouwen inboezemt bij degenen die met ons beleggen.

De wereld van beleggingen en financiële planning is vrij complex en het kost tijd om de juiste producten te vinden. Is het, in de huidige context van een pandemie, belangrijker om van uw diensten gebruik te maken?

Er is geen financiële catastrofe in de recente geschiedenis zo uitgesproken als die van de Covid-19 pandemie, de gevolgen op de financiële markten zijn nog steeds voelbaar - en zullen ook in de komende jaren voelbaar blijven. Deze perioden van grote instabiliteit zijn weliswaar moeilijk, maar vormen ook een gunstig moment voor de analyse van ons doel en onze strategie. Mensen zijn meer dan ooit geneigd om over de toekomst na te denken (vanwege de huidige pandemie) en onze rol vanaf de eerste dag is altijd geweest om activaportefeuilles gerust te stellen, aan te passen en te corrigeren in overeenstemming met de verwachtingen van beleggers voor deze nieuwe realiteit. In een tijd van grote schommelingen op een zeer volatiele markt trachten wij deze portefeuilles aan te passen om ons te wapenen tegen alle mogelijke negatieve scenario's, en onze cliënten te behoeden en te adviseren tegen eventuele financiële zorgen.

Uw adviseurs bieden een onafhankelijke en gepersonaliseerde service. Hoe garandeert deze manier van werken een adequaat antwoord aangepast aan de persoonlijke of zakelijke omstandigheden van de cliënt, zowel in binnen- als buitenland?

Bij Blacktower zijn we niet gebonden om een specifiek product te verkopen. Wat we aanbieden is holistisch advies en een op maat gemaakt financieel voorstel. Wij streven naar een maximaal financieel rendement voor onze klanten, steeds met een zo laag mogelijk risico en in functie van ieders specifieke behoeften (voor ons zijn er immers geen twee klanten met dezelfde behoeften). De uitmuntendheid van onze dienstverlening is bovenal gebaseerd op een fundamenteel principe van wederkerigheid en vertrouwen, niet alleen tussen ons als team, maar ook met onze cliënten. Wij geven altijd advies met pragmatisme en transparantie om te beantwoorden aan de eisen van de sector, rekening houdend met nationale en internationale factoren in een geglobaliseerde en onderling verbonden wereld. De strategie van het garanderen van professionalisme met kwaliteit is waar wij in uitblinken.

Op 8 maart werd de Internationale Vrouwendag gevierd. Wat kunt u zeggen over vrouwen in de sector en welk advies zou u geven aan een vrouw die aan het begin staat van haar carrière in de financiële wereld?

Als jonge vrouwen aan hun carrière beginnen, is dat soms overweldigend omdat de financiële wereld fundamenteel door mannen wordt gedomineerd. Gelukkig is er de laatste jaren een kentering gekomen in deze trend en zijn er steeds meer verhalen te horen van vrouwen die erin slagen hun rechtmatige plaats binnen de sector te verdienen. Vrouwen moeten vrouwen steunen en kennis en ervaring delen - dit is de basis die het meeste succes, geloofwaardigheid en integriteit oplevert. Mijn advies voor een vrouw die haar eerste stappen op dit gebied zet, is om welomschreven doelstellingen te hebben, een mentor te kiezen, je verantwoordelijkheden te nemen en bovenal je eigen race te lopen en je waarde te kennen.

Blacktower verstrekt al 20 jaar deskundig, gelokaliseerd advies inzake vermogensbeheer in Portugal. Wij kunnen u helpen met gespecialiseerd, onafhankelijk advies over het veiligstellen van uw financiële toekomst. Neem contact met ons op via +351 289 355 685 of e-mail ons op info@blacktowerfm.com.

Deze mededeling is niet bedoeld als en mag niet worden opgevat als beleggingsadvies, beleggingsaanbevelingen of beleggingsonderzoek. U dient advies in te winnen bij een professionele adviseur voordat u begint aan een financiële planningsactiviteit.