Dit jaar was de winter erg koud en was de behoefte aan energieverbruik hoger door de lockdownmaatregelen. In januari steeg het huishoudelijk elektriciteitsverbruik met 31 procent ten opzichte van dezelfde maand in 2020 (gegevens van DGEG).

In het eerste kwartaal van 2021 zijn de steunaanvragen die bij de DECO zijn binnengekomen over de energiefactuur met 61 procent gestegen, vergeleken met dezelfde periode in 2020.

We herinneren ons ook dat de regering een buitengewone steun op de elektriciteitsfactuur lanceerde, die gebaseerd was op een verlaging van het tarief met 10 procent, wat, hoewel het de moeite waard is, een kleine steun is in vergelijking met de stijging van de energiefacturen.

Daarom wil de DECO de consumenten helpen om hun energieverbruik te beheersen en heeft zij het Energie Adviesbureau (GAE) opgericht, dat voor alle consumenten toegankelijk is.

GAE beschikt over een team van 35 technici die de Portugezen kunnen informeren en helpen om de efficiëntie van hun huizen te verbeteren, hun verbruik te beheren, de werking van de energiemarkt te begrijpen, alsook over middelen om mechanismen te ondersteunen in situaties van energiearmoede.

Om een afspraak te maken met het DECO Energie Adviesbureau (een projectactiviteit - STEP (Solutions to Combat Energy Poverty) gefinancierd door het H2020 programma van de EU) kunt u contact opnemen met:
213 710 220 of e-mail energia@deco.pt.

Vier tips over hoe u meer energie kunt besparen vindt u op: https://www.youtube.com/playlist?list=PLEfvdwDqOkLxuTsVdBCbgOLho3kJ0LeYd