Voor voorstellingen en festivals die voor 2020 waren gepland en nu al naar 2022 zijn verschoven, na een eerste verschuiving naar 2021, wordt voorspeld dat consumenten binnen 14 werkdagen na de geplande datum van het evenement dit jaar om terugbetaling van de ticketprijs kunnen vragen.

Door de pandemie zijn veel van de voor 2020 geplande voorstellingen achtereenvolgens uitgesteld. De ministerraad heeft begin deze maand het wetsdecreet goedgekeurd dat de uitzonderingsmaatregelen van de pandemie in de culturele en artistieke sector wijzigt.

Zo hebben consumenten die, gelet op de eerste herschikking, hebben geopteerd voor de afgifte van een waardebon (voucher) met geldigheidsdata tot 31 december 2021, het recht om na de vervaldatum een terugbetaling te vragen die de waarde van het ticket en de eventuele bijbehorende bedragen of aankoopkosten omvat.

Door deze terugbetaling niet vóór de uiterste datum aan te vragen, wordt de houder van het biljet of de voucher geacht in te stemmen met de verschuiving van het evenement naar 2022 - en kan hij achteraf geen terugbetaling meer eisen. De evenementen moeten echter plaatsvinden tot eind 2022 en de waardebonnen zijn geldig tot diezelfde datum.

De regels voor het gebruik van de vouchers zijn hetzelfde gebleven en zij kunnen worden gebruikt om tickets te kopen voor dezelfde show of andere shows die door de promotor worden opgevoerd, en kunnen aan anderen worden doorgegeven. Wat de informatieplicht van de promotor betreft, zij eraan herinnerd dat de promotor de annulering of de nieuwe data van de evenementen en alle shows die hij/zij uitvoert en die de inwisseling van de voucher toelaten, moet aankondigen en de procedure moet meedelen die voor het gebruik ervan moet worden gevolgd, alsook een lijst van agentschappen en verkoopposten en platforms om dit te doen.

Het wetsdecreet voorziet ook in de mogelijkheid om dit jaar, in samenwerking met het Directoraat-generaal Gezondheid, de proefevenementen te houden, voor een definitie van de technische richtsnoeren die moeten worden gevolgd met het oog op de evolutie van Covid-19.
Reken op Deco Algarve voor ondersteuning: 289 863 103, deco.algarve@deco.pt; volg op de sociale media: DECO Associação