"ANA heeft geen economisch belang bij de ene of de andere oplossing," garandeerde Thierry Ligonnière, die door de parlementaire commissie voor Economie, Innovatie, Openbare Werken en Huisvesting werd gehoord, over de bouw van de nieuwe luchthaven van Lissabon op luchtmachtbasis nr. 6, in Montijo, waarvan het verzoek door de Nationale Burgerluchtvaartautoriteit (ANAC) werd afgewezen, bij gebrek aan een positief advies van alle betrokken gemeenten.

Naar aanleiding van deze afwijzing heeft de staat besloten een strategische milieueffectbeoordeling uit te voeren, waarin drie opties zullen worden geanalyseerd: Humberto Delgado Airport als hoofdluchthaven en aangevuld met die van Montijo; Montijo als hoofdluchthaven en aangevuld met Humberto Delgado; of de aanleg van een nieuwe luchthaven op het schietterrein van Alcochete.

"Wij zijn van mening dat Montijo de snelste oplossing is [...] en zonder kosten voor de belastingbetaler, hetgeen niet het geval is met de andere opties," voegde de president-directeur van ANA, die met de staat een concessiecontract heeft voor de exploitatie van luchthavens in het land, hieraan toe.

Wat de concessieovereenkomst met de staat betreft, legde hij uit dat deze twee opties omvat: ofwel een greenfield-optie waarbij de huidige luchthaven van Lissabon buiten gebruik wordt gesteld, ofwel een alternatieve oplossing die door de concessiehouder wordt voorgesteld.
Het hoofd van ANA/Vinci legde uit dat, welke oplossing waarin de overeenkomst voorziet ook wordt gekozen, zij "opnieuw in evenwicht moet worden gebracht door een verhoging van de vergoedingen of, indien dit niet volstaat, door een beroep te doen op overheidsmiddelen", kortom, ANA zou er niet op achteruitgaan.

Gevraagd naar een mogelijke compensatie die de staat aan ANA verschuldigd is indien zij een andere locatie dan Montijo kiest, in 2015 voorgesteld door luchthavenbeheerder Vinci, verzekerde Thierry Ligonnière dat ANA "een partner van de Portugese staat" is, die "soeverein" is bij de keuze van de locatie voor de nieuwe luchthaven.

"Als zodanig is er geen plaats voor compensatie voor de keuze van de ene of de andere oplossing die in het contract is voorzien. Wij zijn partners van de staat bij de ontwikkeling van luchthaveninfrastructuur en zullen dus vanzelfsprekend meewerken aan de uitvoering van de gekozen oplossing, wat die ook moge zijn", verzekerde hij.

Thierry Ligonnière legde uit dat de oplossing van Montijo binnen vier jaar, te rekenen vanaf de ondertekening van het contract waarin de uitvoeringsvoorwaarden worden vastgelegd, zou worden gerealiseerd, terwijl voor een oplossing in Alcochete het proces helemaal opnieuw zou moeten beginnen, met bijvoorbeeld de milieueffectbeoordeling en de uitvoering van de nodige studies, waarvan de afronding meer tijd in beslag zou nemen.

De prijs van die vertraging, zo zei hij, zou de afwezigheid van inkomsten en het verlies van kansen zijn, van de hervatting van het luchtverkeer tot de waarden van vóór de pandemie, die de Internationale Luchtvervoersvereniging (IATA) voor 2024 aangeeft.

Gevraagd naar een ANA-rapport uit 2007, waarin de beheerder de Montijo-optie voor uitbreiding van de luchthavencapaciteit afraadde, zei Thierry Ligonnière dat hij de details van de studie niet kende, omdat die werd uitgevoerd vóór de verkoop van ANA aan de Franse groep Vinci, die in 2013 werd afgerond, maar stelde dat "de omstandigheden die in 2007 bestonden, niet meer bestaan" en dat de wereld "de afgelopen twee jaar drastisch is veranderd".

"We zijn altijd beschikbaar om de Portugese staat te begeleiden [...] om objectief te definiëren, te helpen, te adviseren over de luchthavenoplossingen die het beste passen in het bestek van de concessie," herhaalde de ambtenaar, eraan toevoegend dat dit bestek bepaalt dat "er geen beroep wordt gedaan op overheidsgeld" bij de bouw van deze infrastructuur.

Met betrekking tot de noodzaak van een positief advies van alle betrokken gemeenten, zei de voorzitter van de raad van bestuur van de ANA alleen dat hij erop vertrouwde dat de Staat "het algemeen belang zal beschermen", namelijk via wetgeving.