De instelling maakte bekend dat de winst tussen januari en maart met 71,2 procent is gedaald tot 34,2 miljoen euro, waarbij in de resultaten een voorziening van 164,5 miljoen euro is opgenomen in verband met de herstructurering van het personeelsbestand van de bank.

In de verklaring over de resultaten van de eerste drie maanden van het jaar stelt de bank dat "de optimalisering van het kantorennet een vermindering impliceerde van 427 tot 386 kantoren (tussen december 2020 en maart 2021)", wat leidde tot de sluiting van 41 kantoren , en dat "68 bank-exitovereenkomsten met betrokken werknemers werden gesloten".

"Op deze datum worden procedures gestart voor een eenzijdige inkrimping die ook de andere werknemers zal omvatten wier functies overbodig zijn geworden, een maatregel die tussen de 100 en 150 werknemers zal omvatten", voegt de verklaring eraan toe.

Daarnaast loopt er een algemeen programma voor vrijwillig verlof voor werknemers van 55 jaar of ouder (Plan 55+), die momenteel ongeveer 950 bankmedewerkers vertegenwoordigen.

"In juni, na de afsluiting van dit plan, zal een herstructureringsplan worden goedgekeurd, waarvan de omvang en de reikwijdte zullen worden bepaald op basis van de resultaten van het Plan 55+".

Volgens de gegevens die door de instelling onder leiding van Pedro Castro e Almeida beschikbaar zijn gesteld, bedroeg het totale aantal werknemers in maart van dit jaar 5.954, 215 minder dan in dezelfde maand vorig jaar. De bank had in maart 386 filialen, 96 minder dan een jaar eerder.

Begin maart kondigde de Banco Santander in een interne nota, waartoe Lusa toegang had, aan dat zij twee vrijwillige toetredingsplannen zou openen, een voor het vertrek van werknemers boven de 55 en een in het kader van de inkrimping van filialen.

In een andere brief die op 25 januari aan de werknemers werd toegezonden en waartoe het bureau Lusa eveneens toegang had, rechtvaardigde Santander het proces van sluiting van filialen met een aanpassing aan het bedrijfsmodel dat naar eigen zeggen verplicht is om te overleven.