De school, gelegen in de stad Olhão in de Algarve, brengt leraren, leerlingen en hun familieleden en niet-onderwijzend personeel samen om een gemeenschap te creëren waar iedereen trots op kan zijn.

Het onderwijsproject "Ik ben een wereldburger" weerspiegelt de unieke gemeenschap van het gebied, die wordt gekenmerkt door echte multiculturaliteit en waar het sociale weefsel is samengesteld uit mensen met een grote verscheidenheid aan economische activiteiten. Dit project bevordert een internationale mentaliteit en kritisch denken bij de leerlingen, waardoor zij in staat worden gesteld met alles in de wereld om te gaan. Het hoofddoel is leerlingen voor te bereiden om hun leven lang actief te leren, vaardigheden te bevorderen die hen in staat stellen hun levenspad te kiezen (en uit te bouwen), respect te tonen voor zichzelf en voor anderen en in staat te zijn deel te nemen aan de maatschappij, wat een positieve bijdrage is aan een wereld in voortdurende verandering.

In een geheel nieuw gebouwde ruimte, met een totale oppervlakte van 8480 m2 (waarvan 7601 m2 overdekte ruimte), is de school voorzien van ruimten en uitrusting die zijn aangepast aan de functionele eisen van de geïntegreerde school voor basisonderwijs, waar zowel in het Portugees als in het Engels les wordt gegeven.

Er is een leerplanstructuur opgezet overeenkomstig de richtlijnen van het Ministerie van Onderwijs, die de 1e, 2e en 3e cyclus omvat, naast de kleuterschool en de peuterklas.

Er is verzocht om uitbreiding tot het middelbaar onderwijs, zodat het onderwijsaanbod gelijk opgaat met de leerplicht. Parallel daaraan is een internationaal studieplan voor de Engelse taal opgezet, dat beantwoordt aan een steeds grotere vraag. In het volgende academisch jaar zal het Cambridge-curriculum (lager en lager middelbaar onderwijs) worden ingevoerd.

Internationale leerlingen van het CBR kunnen samen met leerlingen van het nationale curriculum deelnemen aan bepaalde onderwijs-, leerplanverrijkings-, sport- en culturele activiteiten, waardoor beide groepen leerlingen worden samengebracht en nauwe banden en integratie tussen de nationale en internationale afdelingen tot stand worden gebracht. Het huidige onderwijsproject geeft de voorkeur aan artistiek onderwijs, niet alleen op het niveau van de muzikale expressie in haar meest diverse componenten, maar ook op het niveau van plastische en dramatische expressie. Daarnaast komt sport naar voren als een bondgenoot in de volledige opleiding van de wereldburgers, met de nadruk op karate, basketbal en zwemmen. Vanaf de kleuterschool kunnen de leerlingen genieten van lessen in muzikale en dramatische expressie, psycho-motoriek en Engels, die worden gegeven door gespecialiseerde leerkrachten op de betreffende gebieden die, in ondersteunende rollen, de opvoeders, en de leerkrachten van de eerste cyclus, ondersteunen bij deze opbouw van wereldburgers.

De schoolbevolking van het CBR komt niet alleen overeen met de geografische ligging, maar omvat ook elementen uit verschillende parochies van de gemeente Olhão (Olhão, Pechão, Quelfes, Moncarapacho, Fuseta) en ook uit enkele naburige gemeenten, Faro, en S. Brás de Alportel , Tavira en Vila Real de Sto. António. Bovendien is er sprake van multiculturalisme onder leerlingen uit verschillende werelddelen, waardoor de schoolomgeving rijk is aan ervaringen en gewoonten die door iedereen worden gedeeld.

Naast een sterke academische component is de persoonlijke en sociale vorming alomvattend in de educatieve dynamiek van de school, waarbij een beroep wordt gedaan op de bijdrage van de leerlingen, het personeel, de ouders en de voogden, door middel van de voortdurende verantwoordingsplicht van de verschillende actoren en die zich als rolmodel opstellen. Als strategie om een nauwere band met de gemeenschap in het algemeen mogelijk te maken, is de school partnerschappen aangegaan met entiteiten op het gebied van onder andere sport en sociale solidariteit.

Het CBR is vastbesloten haar onderwijsproject verder te ontwikkelen, met als uiteindelijk doel de plaatselijke gemeenschap te dienen en in het algemeen een uitstekende onderwijsdienst te leveren, gebaseerd op de conceptuele beginselen van het te dienen ideaal, Onderwijs voor Vrijheid en Autonomie, de gemeenschap te helpen versterken en bij te dragen tot de verbetering van het leven van de mensen.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen op:

E-mail: secretaria@cbr.edu.pt
Telefoon: (+351) 289 701 021
Fax: (+351
) 289 701 022