De volkstelling kan worden ingevuld op t https://censos2021.ine.pt met behulp van de codes uit de brieven die door de ongeveer 11.000 tellers in uw postbussen zijn bezorgd en alle antwoorden moeten overeenstemmen met uw leefsituatie op 19 april, de dag van de volkstelling.

Naast online kunnen burgers een beroep doen op het steunnummer 210 542 021 om hen te helpen, kunnen zij gebruik maken van het e-loket bij hun parochieraad of, als laatste redmiddel, de klassieke papieren vragenlijsten invullen die worden bezorgd door tellers, die een "strikt protocol Volksgezondheid" zullen volgen wegens de covid-19 pandemie.

Vanaf 31 mei zullen de tellers een tweede ronde bezoeken brengen aan huizen die nog niet hebben gereageerd om te proberen antwoorden te verzamelen via andere middelen dan het internet. Op 27 april had INE al meer dan 2,4 miljoen antwoorden ontvangen, waarvan 92 procent via het internet, en die statistische informatie over meer dan vijf miljoen mensen vertegenwoordigen. In totaal zijn ongeveer 15.000 mensen betrokken bij de verwezenlijking en verwerking van de gegevens van de volkstelling van 2021.