In een eerder deze maand in de Staatscourant gepubliceerd decreet heeft de regering echter verklaard dat "het vangen, aan boord houden, lossen en verkopen van sardines op alle nationale feestdagen verboden is", evenals het overbrengen van sardines naar andere havens dan die van de loshaven evenals ook het lossen in meer dan één haven per dag met hetzelfde vaartuig.