Een bron vertelde aan Lusa dat "de consulaire posten van Portugal in het Verenigd Koninkrijk in kennis zijn gesteld van het geval van een onderdaan die tijdelijk werd vastgehouden en door de grenscontrolediensten werd belet op Brits grondgebied te blijven nadat hij had geprobeerd het land binnen te komen om er te werken zonder daarvoor een visum te hebben".

De bron deelde verder mee dat een andere Portugese man niet werd aangehouden, maar om dezelfde redenen de toegang tot het land werd ontzegd.

"De twee onderdanen werden vergezeld door de consulaire diensten en over de twee gevallen werd een gesprek gevoerd met de Britse autoriteiten. Deze onderdanen werd medegedeeld dat zij naar Portugal zouden moeten terugkeren, wat ook is gebeurd."

Twee weken geleden bevestigde POLITICO dat tientallen Europese burgers van verschillende nationaliteiten op luchthavens werden vastgehouden, of in tijdelijke detentiecentra werden geplaatst, gedurende meerdere dagen, totdat ze werden uitgezet.

Evenzo meldde de Guardian vorige week dat sommige van de getroffen Europeanen sollicitatiegesprekken hadden, wat volgens officiële Britse regeringsnormen is toegestaan.

Dit is een reactie op "Brexit" - het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

Sinds 1 januari kunnen burgers van de Europese Unie (EU) niet meer naar het VK reizen om te werken zonder een werk- of studentenvisum of verblijfsstatus te hebben.

EU-burgers kunnen het VK zonder visum binnenkomen en maximaal 90 dagen blijven, maar alleen als het om toerisme gaat.

Niettemin kunnen grenscontroleambtenaren de toegang weigeren als zij redelijke gronden hebben om te vermoeden dat zij zonder de nodige documenten in het land willen blijven.

Dit was al het geval voor immigranten uit andere landen buiten de EU.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de instructies aan de veiligheidsdiensten geactualiseerd, zodat vreemdelingen in deze situatie op borgtocht kunnen worden vrijgelaten als zij een verblijfplaats hebben.

"Nu het vrije verkeer voorbij is, kunnen mensen uit de hele EU het Verenigd Koninkrijk blijven bezoeken, maar degenen die komen om te werken of te studeren, moeten aan onze toelatingseisen voldoen en we vragen hen alles te controleren voordat ze reizen", zei een woordvoerder tegen Lusa.

Hoewel grensbewakingsambtenaren nog steeds de mogelijkheid hebben om mensen zonder papieren vast te houden, heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken bepaald dat "waar mogelijk de uitzetting onmiddellijk zal plaatsvinden en de persoon op de luchthaven zal blijven tot de vlucht".