"De regels die momenteel bij resolutie van de Raad van Ministers van kracht zijn, worden met nog eens twee weken verlengd", aldus een officiële bron bij het ministerie van Arbeid, Solidariteit en Veiligheid.

Een van deze regels is de eis dat de telewerkregeling moet worden ingevoerd wanneer de functies dat toelaten.

De ministerraad heeft een resolutie goedgekeurd waarbij de toestand van alarm op het hele vasteland wordt verlengd tot 13 juni 2021, 23.59 uur.

Tot 13 juni blijven de regels die sinds half januari, toen de tweede algemene lockdown werd afgekondigd, gelden met betrekking tot telewerken, van kracht.