"Deze cijfers getuigen van de kracht die de vaccins [tegen Covid-19] hebben bij het terugdringen van niet alleen de ziekte, maar ook de meest negatieve manifestaties ervan," zei André Peralta Santos tijdens de periodieke bijeenkomst ter analyse van de epidemiologische situatie in het land, waaraan deskundigen, leden van de regering en de president van de republiek in Infarmed in Lissabon deelnemen.

"Het is normaal dat er sporadische gevallen zijn waarbij mensen, zelfs na volledige vaccinatie, de ziekte kunnen oplopen, en uit de cijfers blijkt dat in de overgrote meerderheid van deze gevallen de ziekte zeer mild is en geen ziekenhuisopname vereist en dat er geen sterfgevallen zijn geweest," vervolgde hij.

Bij lezing van de meest recente cijfers over het aantal gevallen van Covid-19 meldde de specialist van DGS een "lage tot matige incidentie, maar met een licht stijgende tendens in de laatste week", hoewel hij opmerkte dat "er niet veel gemeenten zijn" met een incidentie van meer dan 120 gevallen per 100.000 inwoners op 14 dagen, wat neerkomt op 683.000 mensen. Hij benadrukte echter de "bezorgdheid" rond de gemeente Lissabon, die de grens van 120 gevallen per 100.000 inwoners al heeft overschreden.

"De regio Lissabon laat een stijging van het aantal gevallen zien en aangezien het een gebied is met een hoge bevolkingsdichtheid en veel woon-werkverkeer, kan het een groter probleem vormen," merkte hij op, waarbij hij uitlegde dat de parochies in het centrum van de gemeente degenen zijn die "hogere incidenties en meer dan 240 gevallen" per 100.000 inwoners per 14 dagen registreren.

Volgens André Peralta Santos "is er in enkele van de meer centraal gelegen parochies van de stad al sprake van een dalende tendens", maar de "groei breidt zich uit naar naburige parochies" en zelfs naar andere gemeenten. "Er is een lichte opwaartse trend in nieuwe gevallen, voornamelijk ten koste van de jongvolwassenen. De dalende trend [van gevallen] zet zich voort in de groep 80+ en andere leeftijden, en ook in ziekenhuisopnames en sterfte," versterkte hij.

"De ziekenhuisopnames blijven een dalende trend vertonen en momenteel is de leeftijdsgroep met meer ziekenhuisopnames de groep 40-59-jarigen, wat ook een verwacht fenomeen is, want aangezien we de oudere bevolking beschermen met vaccinatie, is het normaal dat dit effect toeneemt," zei hij, ook benadrukkend dat het sterftecijfer "op een zeer laag niveau blijft, met drie sterfgevallen per miljoen inwoners."

Wat de tests betreft, merkte de DGS-deskundige op dat in de afgelopen week 270.000 tests zijn uitgevoerd, waarvan 75 procent snelle antigeentests, vooral onder de actieve bevolking, en een positief percentage "dat ver onder de referentiewaarde ligt" van 4 procent, ondanks een lichte stijging in de afgelopen weken.