Tot nu toe gold deze uitzondering - op grond van de leeftijd - alleen voor baby's jonger dan twee jaar.

De wijziging is opgenomen in de nieuwe resolutie van de Raad van Ministers in het kader van de regels voor de bestrijding van de pandemie.