Het besluit van de gemeenteraad is genomen in het kader van het stijgende aantal gevallen van Covid-19 in de plaatselijke omgeving en om te helpen voorkomen dat er tijdens het Euro2020-toernooi mensenmassa's op de been komen en feestvieren.

In het communiqué doet de raad ook een beroep op de "plicht van iedereen" en op de naleving van de gezondheidsvoorschriften van het directoraat-generaal Gezondheid.

De stad Lissabon behoort tot de 10 gemeenten op het Portugese vasteland die niet vallen onder de nieuwe fase van het plan tot versoepeling van de lockdown, dat sinds 10 juni van kracht is.