Deco waarschuwt alle consumenten voor het einde van deze uitzonderlijke en tijdelijke rechten met betrekking tot essentiële diensten op 30 juni. De maatregelen zijn ingevoerd in het kader van de pandemie veroorzaakt door covid-19 om een tijdelijk antwoord te bieden op de moeilijkheden waarmee de consumenten te kampen hebben, hen te steunen en de toegang tot essentiële openbare diensten, zoals de elektriciteits-, aardgas-, water- en telecommunicatiediensten, te garanderen.

Ook mogen de telecommunicatiediensten tot 30 juni niet worden opgeschort wegens niet-betaling van rekeningen, in geval van een verlies gelijk aan of groter dan 20 procent van het gezinsinkomen. Ook voor degenen die hun rekeningen in deze periode niet betaalden omdat zij met covid-19 besmet waren, zou de dienstverlening niet worden stopgezet.

Op dit moment kunnen consumenten die werkloos zijn of een inkomensdaling in hun huishouden hebben die gelijk is aan of groter is dan 20 procent ten opzichte van de vorige maand, hun telecommunicatiecontracten zonder boete opzeggen tot 30 juni. Als alternatief, en onder dezelfde voorwaarden, kunnen zij vragen om opschorting van het telecommunicatiecontract, zonder gevolgen, en dit hervatten op 1 januari 2022, of op een andere met de operator overeen te komen datum.

Deco wijst erop dat deze rechten aflopen op 30 juni 2021. De vereniging kan u helpen contact op te nemen met de maatschappij om een betalingsplan te vinden dat billijk is en bij u past. Vraag de tussenkomst van Deco via de contactpersonen: 21 371 02 00; deco@deco.pt

Tel: 289 863 103

E-mail: deco.algarve@deco.pt

Het is ook mogelijk om Skype-afspraken te maken Volg DECO Algarve op de sociale media:

www.facebook.com/AssociacaoDECO

https://twitter.com/DECOAssociacao

https://www.instagram.com/decoassociacao/

https://www.linkedin.com/company/decoassociacao/