En de andere zes "G's" (Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan en het Verenigd Koninkrijk) hebben ongeveer hetzelfde aantal gratis vaccins voor arme landen toegezegd volgens hetzelfde tijdschema. Dus over ongeveer een jaar zullen de zeven rijkste westerse landen ongeveer een miljard gratis doses Covid-vaccins hebben uitgedeeld. Vrijgevig, niet?

Nee. China staat aan de top van alle G7-landen samen wat betreft het aantal doses dat het aan armere landen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika heeft geleverd. De meeste worden verkocht tegen een prijs die dicht bij de kostprijs ligt, en soms, voor de allerarmsten, met goedkoop krediet als extra attractie. Ongeveer de helft van alle doses die naar de minder ontwikkelde landen gaan, is Chinees.

China offert zijn eigen bevolking hiervoor niet op: het heeft reeds ongeveer 40% van zijn bevolking gevaccineerd, ongeveer dezelfde verhouding als de Verenigde Staten. Maar het aandeel van China in de vaccins die in de ontwikkelingslanden worden gebruikt, zal waarschijnlijk nog toenemen.

Nou, goed voor China. Natuurlijk koopt het invloed met zijn vrijgevigheid, maar wat is daar mis mee? Als de G7-landen hier iets tegen willen doen, moeten ze niet hun toevlucht nemen tot goedkope propaganda over Chinese vaccins die niet effectief zijn (dat zijn ze wel), en ze moeten niet beweren dat ze eerst al hun eigen mensen moeten vaccineren. Probeer in plaats daarvan even genereus te zijn.

Maar 'genereus' is eigenlijk het verkeerde woord. 'Eigenbelang' is een beter woord, want grote bevolkingsgroepen overal ongevaccineerd laten, garandeert dat er nieuwe varianten zullen ontstaan, waarvan sommige besmettelijker en/of dodelijker zullen zijn, en zich zullen verspreiden in de landen die denken dat ze zichzelf veilig hebben gemaakt.

Neem bijvoorbeeld India. Het had een vrij goede 'eerste golf', met ogenschijnlijk lage Covid-slachtoffers. Iedereen wist dat er te weinig dodelijke slachtoffers waren geteld, maar in het ergste geval was de schatting dat het werkelijke Indiase sterftecijfer vijf keer zo hoog zou kunnen zijn - wat nog steeds niet slechter zou zijn dan in Frankrijk.

Slechts 3% van de Indiërs is gevaccineerd, maar de regering van premier Narendra Modi werd zo overmoedig dat ze allerlei massa-evenementen zoals verkiezingscampagnes en religieuze festivals toestond - en toen kwam begin 2021 de 'Indiase variant'. (Modi houdt niet van die uitdrukking, dus we worden nu geacht het 'variant D' te noemen).

De nieuwe variant raasde als een zeis door India, met dagelijkse dodental zo hoog als Brazilië of de Verenigde Staten op hun slechtste momenten. Maar natuurlijk heeft India vier keer zoveel inwoners als de Verenigde Staten, dus het zou niet zo buitengewoon zijn, zelfs als het werkelijke dodental door Covid-19 tot vijf keer hoger zou zijn.

Onlangs echter heeft een ondernemende Indiase data-journaliste, Rukmini S. genaamd, die schrijft voor de online nieuwssite Scroll.in, de officiële statistieken in de deelstaat Madhya Pradesh gecheckt. Het bleek dat het totale aantal geregistreerde sterfgevallen door alle oorzaken, bekend of onbekend, in april en mei was verdrievoudigd.

Aangezien er geen oorlog was, geen natuurramp, geen andere plaag die Madhya Pradesh op dat moment trof, is het logisch om aan te nemen dat de enorme stijging van het aantal sterfgevallen vooral te wijten was aan Covid-19. Maar op basis van die veronderstelling was het aantal Covid-doden in Madhya Pradesh in mei niet vijf, maar tot tweeënveertig maal hoger dan het geregistreerde Covid-sterftecijfer.

Rukmini S. deed een soortgelijk onderzoek voor de deelstaat Andhra Pradesh, en kwam tot soortgelijke resultaten (34-maal hoger). Dit is wat er gebeurt als je een nog grotendeels ongevaccineerde bevolking hebt en je je ogen niet op de bal houdt. Het virus muteert, en het verspreidt zich als een lopend vuurtje.

Zelfs een half gevaccineerde bevolking is niet veilig. De eerste besmetting met 'variant D' werd pas in april in Engeland ontdekt, maar nu al is 90% van de nieuwe infecties in dat land eraan toe te schrijven, en het Verenigd Koninkrijk heeft de afsluitingsmaatregelen net met een maand verlengd.

Slechts 10% van de geïnfecteerde Amerikanen heeft de Indiase variant, maar dat betekent slechts dat ze zes weken achterlopen op de Britten. En hoewel deze variant, ofschoon veel besmettelijker, slechts een beetje dodelijker is, kunnen andere mutaties van het virus minder inschikkelijk zijn.

Niemand is veilig tot iedereen veilig is. Voor relatieve veiligheid zou 40% van de wereldbevolking in januari gevaccineerd moeten zijn, en 60% medio 2022 - tegen een totale kostprijs, volgens het Internationaal Monetair Fonds, van ongeveer 50 miljard dollar.

De miljard doses die de G7 voor medio 2022 heeft toegezegd, volstaan gewoon niet, en zelfs een extra miljard van China is niet genoeg. Twee doses voor elk vijf miljard mensen is wat nodig is. Of we kunnen ervoor kiezen om in plaats daarvan met de dodelijke varianten te leven.