"Wij zijn in staat om in Portugal van 10.000 ton tot bijna 30.000 ton te verhogen. De opties zullen nog worden overeengekomen met Spanje, aangezien de bron gemeenschappelijk is", kondigde Ricardo Serrão Santos aan.

De sardinevangsten in Portugal en Spanje zouden dit jaar niet meer dan 40.434 ton bedragen, volgens de Internationale Raad voor het Onderzoek van de Zee.

"Wanneer de maximale duurzame opbrengst is bereikt, mogen de vangsten in 2021 maximaal 40.434 ton bedragen", staat in het advies van de Internationale Raad voor het Onderzoek van de Zee (ICES, de afkorting in het Engels, of ICES in het Portugees) .

De regeringsfunctionaris, die sardines als een "uiterst belangrijke hulpbron voor Portugal" classificeert, gaf aan dat uit de wetenschappelijke beoordeling een herstel van de paaibiomassa naar 451.000 ton blijkt, meer dan de 344.000 ton in 2020 en de 120.000 ton in 2015.

Het hoofd van het ministerie van Zee benadrukte echter dat het, ondanks de geregistreerde verbeteringen, belangrijk is om de duurzaamheid van het bestand te handhaven, en prees ook de bijdrage van de visserijsector aan de vandaag bekendgemaakte resultaten.

Voor Ricardo Serrão Santos tonen de wetenschappelijke aanbevelingen aan dat "de door Portugal en Spanje gevolgde strategie voor het beheer van de bestanden is versterkt".

De dialoog met Spanje wordt nu voortgezet om de exacte vangstmogelijkheden voor beide landen vast te stellen.