"De Raad van Ministers heeft vandaag de resolutie goedgekeurd waarbij de situatie van alarm op het gehele nationale grondgebied wordt verlengd tot 11 juli 23.59 uur en waarbij de maatregelen die van toepassing zijn op bepaalde gemeenten in het kader van de situatie van alarm worden gewijzigd", verklaarde Mariana Vieira da Silva tijdens de persconferentie die na de Raad van Ministers werd gehouden.

De calamiteiten/alarmsituatie, het hoogste niveau van respons op rampsituaties waarin de Wet op de basisbescherming van de burgerbevolking voorziet, is op 1 mei in werking getreden en wordt om de twee weken verlengd.

De huidige noodtoestand loopt af op zondag om 23.59 uur.