"De Europese Commissie is op de hoogte gebracht en analyseert of de maatregelen die Duitsland heeft genomen met betrekking tot Portugal al dan niet proportioneel zijn," vertelde de bron bij de instelling aan Lusa.

De opheldering komt nadat Duitsland Portugal afgelopen vrijdag had geclassificeerd als een gebied met "zorgwekkende varianten", namelijk vanwege de verspreiding van de Delta-stam.

Wij hebben voorgesteld andere mechanismen in te stellen, zoals tests en quarantaines, maar hebben verdedigd dat reisverboden of soortgelijke maatregelen moeten worden vermeden", herinnerde de Europese commissaris van voogdij, toen hem specifiek werd gevraagd naar het Duitse reisverbod voor Portugal.

"[In deze eerdere situaties] hebben we in verschillende lidstaten vooruitgang kunnen boeken, te beginnen met Duitsland een paar maanden geleden, maar ook België, Zweden en Hongarije, die stappen hebben gezet in de richting van een systeem zonder reisverboden".

"Wat de situatie in Duitsland betreft, zullen wij de ons meegedeelde informatie precies verifiëren, maar wij zullen deze ook moeten vergelijken met een aanbeveling die door de lidstaten is aangenomen", aldus Didier Reynders.

Brussel mag dan druk uitoefenen op Duitsland over het reisverbod vanuit Portugal, het laatste woord is altijd aan Berlijn.