In Portugal wordt het document sinds 16 juni afgegeven en de regering heeft vorige week het wetsdecreet goedgekeurd dat de communautaire verordeningen inzake het certificaat in de nationale rechtsorde omzet.

Het document, dat in ongeveer zes maanden - het semester van het Portugese voorzitterschap in de Europese Unie (EU) - tot stand is gekomen, is bedoeld om het reizen in de Europese ruimte tijdens de pandemie te bevorderen. Bovendien zal het document in Portugal ook fungeren als een "doorreispas" voor de toegang tot tal van evenementen.

Waarvoor dient het digitale certificaat covid-19?

Met dit document kunnen reizigers aantonen dat zij zijn ingeënt tegen het SARS-CoV2-virus, dat zij een negatieve test hebben ondergaan of dat zij al van de infectie zijn hersteld.

De afgifte van het certificaat, dat een QR-code bevat met een digitale handtekening om vervalsing te voorkomen, is gratis.

Wat is het voordeel van een digitaal certificaat voor reizen naar het buitenland?

Wie over een digitaal certificaat beschikt, hoeft zich bij reizen binnen de Europese Unie en naar landen van de Europese Economische Ruimte - IJsland, Liechtenstein en Noorwegen - niet langer te houden aan de beperkingen die het land van bestemming oplegt, tenzij die noodzakelijk zijn om de volksgezondheid te beschermen.

In deze situaties - bijvoorbeeld om te reageren op nieuwe varianten van het virus - moet het land de Europese Commissie en alle andere lidstaten op de hoogte brengen en dit besluit motiveren.

Een burger die naar een ander land reist waar het certificaat van kracht is, hoeft geen screeningtest of verplichte quarantaine te ondergaan, als deze maatregelen op de plaats van bestemming worden toegepast.

Welke gegevens en beveiliging bevat het certificaat?

Het document bevat gegevens zoals naam, geboortedatum en informatie over vaccinatie, tests en herstel.

Volgens de Europese Commissie blijven deze gegevens op het certificaat staan en worden ze niet opgeslagen of bewaard wanneer het certificaat in een andere lidstaat wordt geverifieerd. Alle gezondheidsgegevens worden alleen bewaard in het land dat het certificaat heeft afgegeven.

Hoe vraagt u het digitale certificaat aan?

In Portugal kan het certificaat sinds 16 juni worden aangevraagd, hoewel het pas op 1 juli in de hele Europese Unie van kracht wordt, nadat eind 30 juni ongeveer een miljoen van deze certificaten waren afgegeven.

De enige manier om het document te verkrijgen is via de website van SNS 24, waar u het certificaat in kwestie kunt kiezen: vaccinatie, testen of herstel.

Na validatie is het digitale certificaat toegankelijk op de website zelf of kan het per e-mail worden opgestuurd.

Welke voorwaarden zijn nodig om het vaccinatiecertificaat te krijgen?

Volgens het Directoraat-generaal Volksgezondheid (DGS) wordt het certificaat afgegeven na de toediening van elke dosis van de in de Europese Unie goedgekeurde vaccins, maar met de informatie of het vaccinatieschema volledig is.

Voor degenen die zijn besmet en die om deze reden slechts één dosis van het vaccin hebben ontvangen, zoals bepaald door het DGS voor degenen die zijn hersteld van de infectie, kunt u vanaf 1 juli toegang hebben tot het certificaat dat formeel verklaart dat u de vaccinatie heeft voltooid, bevestigde de Shared Services van het Ministerie van Volksgezondheid aan Lusa News Agency.

Dit besluit van de Portugese autoriteiten is in overeenstemming met het standpunt van de Europese Commissie, die voorstelde dat mensen die een enkele dosis van een vaccin in twee doses hebben ontvangen, na te zijn besmet, moeten worden geacht de nodige vaccins te hebben ontvangen om te kunnen reizen.

Welke voorwaarden zijn nodig om het testcertificaat te krijgen?

Volgens dezelfde DGS-norm kan het certificaat worden afgegeven na kennisgeving in het specifieke gezondheidssysteem van het negatieve resultaat voor het virus dat covid-19 veroorzaakt, alleen op basis van PCR en snelle moleculaire tests, en gedurende 72 uur vanaf het tijdstip van de test.

Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om het herstelcertificaat te krijgen?

Het herstelcertificaat is 180 dagen geldig vanaf de datum van de positieve covid-19-test en kan alleen worden gegeven aan degenen die de status "genezen" hebben op het Trace-Covid-19-platform.

Hoe lang is het certificaat geldig?

De verordening betreffende de voorwaarden voor het certificaat zal van kracht zijn voor een periode van één jaar, die ingaat op 1 juli.

De Commissie zal drie maanden voor de termijn verslag uitbrengen aan het Europees Parlement en de Raad en zal een verlenging van de verordening voorstellen naar gelang van de huidige ontwikkeling van de epidemiologische situatie.