Een lening afsluiten per telefoon

Digitale en nieuwe technologieën zijn prioriteiten voor het leven van de consument en het is momenteel mogelijk een lening op afstand af te sluiten.

Weet dat u het recht hebt om, alvorens in te stappen, tijdig, op papier of op een andere duurzame wijze te worden ingelicht over de identiteit van de instelling die u het geld zal lenen, de diensten die zullen worden afgenomen en de voorwaarden van de overeenkomst.
In het geval van een overeenkomst op afstand geniet de consument ook een bedenktermijn en beschikt hij over het recht van kosteloze opzegging, dat wil zeggen tot 14 dagen na de sluiting van de overeenkomst.

De consument hoeft geen verantwoording af te leggen en wordt niet gestraft, tenzij u de lening al hebt ontvangen. In dat geval hebt u 30 dagen de tijd om het geld terug te geven, waarbij u rente moet betalen tot de terugbetaling en eventueel de zegelbelasting moet betalen, als die al door de financieringsinstantie is betaald.

Om dit recht uit te oefenen, moet de consument een aangetekend schrijven met ontvangstbewijs aan de leningsinstelling zenden en het bewijs bewaren.

Geld lenen van vreemden?

Als u in nood verkeert en niemand hebt die u kunt vertrouwen om zich tot te wenden en de bank het u niet gemakkelijk maakt, vermijd dan advertenties die u geld "in het voorbijgaan" beloven, want u zou in de problemen kunnen komen!

Soms leidt geldgebrek ertoe dat consumenten zich blootstellen aan "valstrikken" die hun financiële situatie of hun eigendommen in gevaar brengen.

Enkele vereisten om dit soort leningen te krijgen zijn de garantie van het eigendom of zelfs de verkoop ervan aan vreemden, of cheques die, ondanks dat ze postgedateerd zijn, op elk moment kunnen worden ingetrokken, of ook het afgeven van een schuldverklaring als "bewijs van zaak". In de regel is het hoofddoel een gemakkelijke winst te maken.

Vermijd deze valstrikken die u contant geld ter plaatse beloven en u zeer hoge interesten aanrekenen. Zij kunnen u zelfs in een schuldenspiraal(tje) duwen waaruit u zeer moeilijk zult kunnen ontsnappen met gevaar voor uw eigendom.

Wat kunt u doen als u het slachtoffer bent geworden van online fraude?

Als u het slachtoffer bent geworden van oplichting, moet u zo snel mogelijk actie ondernemen. Als er sprake is van fraude of verduistering van toegangsnummers voor thuisbankieren en/of een bankpas, is de eerste stap die de consument moet nemen contact opnemen met de bank.

U moet de contactpersonen bellen die vermeld staan in het desbetreffende contract of op de maandelijkse rekeningafschriften, en ook uit de lijst van kaartuitgevers op de website van de Banco de Portugal (BdP).

U moet verzoeken om annulering van uw thuisbankieren/of kaarttoegangsnummers, met vermelding van uw rekening- en/of kaartnummer.

Vervolgens moet de fraude worden gemeld bij de politieautoriteiten (PSP, GNR of PJ).

Als er ongeoorloofde transacties of verrichtingen zijn uitgevoerd, moet u er rekening mee houden dat u mogelijk een bedrag van maximaal 50 euro moet betalen.

Het is belangrijk om de consument te wijzen op de verplichting om alle veiligheidsregels online en ook bij het gebruik van de kaart na te leven en altijd verantwoordelijk te handelen, anders zal de consument aansprakelijk worden gesteld voor de uitgevoerde transacties.

Bekijk hier de lijst van BdP-kaarduitgevers: https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/documentos-relatados/contactosdosesmissorescartoes.pdf

Word niet het volgende slachtoffer van fraude met bankkaarten!

Het gebruik van een bankpas, een pinpas en een creditcard zijn heel gewoon, maar zijn de bezitters ervan zich bewust van de gevaren die zij kunnen lopen?

Veel consumenten worden het slachtoffer van "zwendelpraktijken" waarbij persoonlijke gegevens van kaarten worden misbruikt om ze later te gebruiken, bijvoorbeeld om geld op te nemen of aankopen te doen.

Hoe kan kaartfraude worden voorkomen?

  1. Geef uw persoonlijke gegevens en paswoorden van bankkaarten niet door;
  2. Wees discreet bij betaalautomaten;
  3. Bevestig bij aankopen altijd de keuzewaarde;
  4. Pas op voor onbetrouwbare sites die om bankgegevens vragen in ruil voor kortingsbonnen of beloningen!
  5. Beproef uw geluk niet, laat u informeren en voorkom fraude!

Vooraf goedgekeurd krediet in 24 uur! Kan ik dit vertrouwen?

Gemakkelijk krediet kan duur zijn!

De consument moet eerst nagaan welke entiteiten bij deze operatie betrokken zijn en onder welke voorwaarden zij werken.

Raadpleeg de Banco de Portugal en bevestig of deze financiële instelling correct gemachtigd is om kredieten te verlenen of als bemiddelaar op te treden.

Analyseer van tevoren alle kosten die hieraan verbonden zijn en licht eventuele twijfels toe.

Sociale media

Een van de meest gebruikte constructies op sociale media probeert de gegevens van de consument te verkrijgen met de belofte van een vooraf goedgekeurd krediet, waarbij wordt gevraagd om een bedrag tussen 100 en 200 euro over te maken om het proces te voltooien. Uiteindelijk wordt de consument benadeeld en wordt het krediet geweigerd.

Reken op onze steun:
Tel: 289 863 103
E-mail: deco.algarve@deco.pt
Het is ook mogelijk om Skype-afspraken te maken
Volg DECO Algarve op sociale media:

www.facebook.com/AssociacaoDECO
https://twitter.com/DECOAssociacao
https://www.instagram.com/decoassociacao/
https://www.linkedin.com/company/decoassociacao/