Volgens de informatie heeft de Kamer van Idanha-a-Nova, die wordt voorgezeten door Armindo Jacinto, de dagelijkse consumptie van biologische producten ingevoerd in de scholengroep José Silvestre Ribeiro, die wordt bezocht door leerlingen van de 5e tot de 12e klas.

"Zo heeft het uitgevoerde werk de school in staat gesteld geleidelijk meer biologische levensmiddelen in het menu op te nemen, van soep, salade, fruit en zelfs het hoofdgerecht", verklaart deze gemeente in het district Castelo Branco.

In de nota wordt ook benadrukt dat prioriteit wordt gegeven aan lokale voedselproducten, om de lokale economie te bevorderen en de koolstofuitstoot te verminderen.

Het initiatief maakt deel uit van het proefproject "Biologische schoolmaaltijden", dat wordt gepromoot door de regering en geleid door het Directoraat-generaal Landbouw en Plattelandsontwikkeling (DGADR), met als doel biologische producten in de menu's op te nemen.

De werkgroep waarvan de gemeente deel uitmaakt, werd opgericht in het kader van de nationale strategie voor biologische landbouw en omvat ook het directoraat-generaal Onderwijs en het directoraat-generaal Gezondheid, alsook andere overheidsinstanties en scholen.

Foto: Hipersyl