De enquête is het resultaat van een partnerschap tussen het Instituut voor Nationale Defensie (IDN), het Directoraat voor Nationale Defensiemiddelen (DGRDN), het Instituut voor Sociale Wetenschappen van de Universiteit van Lissabon (ICS-ULisboa) en het Instituut voor Portugese Internationale Betrekkingen (IPRI-Nova) en tracht inzicht te krijgen in de opvattingen van de Portugese bevolking over Nationale Defensie en de Strijdkrachten.

Nationale dienst is niet verplicht in Portugal sinds 2004 en de meerderheid van de respondenten (59,7 procent) is het eens met dit model. Echter, een "relevant deel" van ongeveer 40 procent toont een voorkeur voor een verplichte militaire dienst.

"Hoewel de voorkeur voor een niet-verplichte dienst in alle leeftijdsgroepen groter is, kan worden vastgesteld dat naarmate de leeftijd toeneemt, ook het percentage van de bevolking dat voorstander is van een verplichte militaire dienst toeneemt", benadrukt de studie.

De analyse verschilt aanzienlijk per leeftijdsgroep: de overgrote meerderheid van de jongeren tussen 18 en 24 jaar is voorstander van het facultatieve stelsel (74,1 procent) en tussen 25 en 44 jaar daalt dit aantal tot 65,1 procent.

Het is vanaf de leeftijd van 45 jaar dat het percentage respondenten dat de voorkeur geeft aan verplichte militaire dienst het gemiddelde overstijgt (42,9 procent), waarbij de leeftijdsgroep van 65 jaar en ouder 50 procent vertegenwoordigt.

Wat het geslacht betreft, zijn het de vrouwen die vaak de voorkeur geven aan de facultatieve militaire dienst en, wat het opleidingsniveau betreft, "neemt het percentage van de bevolking dat de voorkeur geeft aan de facultatieve militaire dienst toe naarmate het opleidingsniveau hoger is, en bedraagt het meer dan 70 procent onder degenen die hoger onderwijs hebben genoten".

Als men vraagt naar de Nationale Defensiedag (DDN), een verplichte burgeractiviteit die tot doel heeft jongeren die volwassen worden te sensibiliseren voor het thema van de Nationale Defensie en de rol van de strijdkrachten, zijn de meesten voorstander (72 procent), vooral de jongeren, tot 24 jaar.

Wat de financiering van de strijdkrachten betreft, vindt 67 procent van de ondervraagden de staatsbegroting voor defensie "ontoereikend", een contrast met de 6,4 procent die deze als "buitensporig" bestempelt.

Wat de omvang van de strijdkrachten betreft, vindt 44,9% van de ondervraagden het aantal militairen (dat momenteel ongeveer 23.000 bedraagt) "onvoldoende", 42,2% vindt het "voldoende" en slechts 12,9% vindt het "buitensporig".

De studie voegt eraan toe dat "de perceptie zeer sterk is dat de wereld in het komende decennium onveiliger zal worden", en in het geval van Portugal wijzen de respondenten als meest waarschijnlijke bedreigingen "een mogelijke wereldwijde economische crisis" en de "opkomst van pandemieën en epidemieën" aan.

Op dit gebied worden de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie en de Europese Unie, waartoe Portugal behoort, door een duidelijke meerderheid goed beschouwd en belangrijk geacht voor de veiligheid van het land: 72,9 procent classificeert deelname aan de NAVO als "belangrijk/zeer belangrijk" en 83,1 procent de internationale leidersrol van de EU.

De resultaten worden vandaag in het IDN, in Lissabon, gepresenteerd door de wetenschappelijke coördinatoren, Pedro Magalhães, hoofdonderzoeker van het ICS - Universiteit van Lissabon, en Raquel Vaz-Pinto, geïntegreerd onderzoeker van het IPRI-Nova, in een sessie met de directeur van het IDN, Helena Carreiras, bij de opening en de moderatie van het debat, en met de minister van Nationale Defensie, João Gomes Cravinho, bij de sluiting.