Iedereen in het Afghaanse nationale leger weet al dat de oorlog verloren is. De Amerikaanse inlichtingenrapporten die voorspellen dat de marionettenregering van Ashraf Ghani (de term is niet al te hard) binnen zes tot twaalf maanden na de terugtrekking van de Amerikaanse troepen zou kunnen vallen, zijn dus te optimistisch.

De laatste Duitse, Italiaanse en Britse troepen hebben Afghanistan vorige week verlaten, en de laatste Amerikaanse troepen vertrekken op dit moment, afgezien van zo'n 650 soldaten om de Amerikaanse ambassade en het vliegveld te bewaken. (Altijd het vliegveld bewaken, want mensen die op het dak van de ambassade in de rij staan te wachten op de laatste helikopter die vertrekt, is een slecht gezicht).

Maar Kabul kan in veel minder dan zes maanden vallen. De Taliban hebben al minstens de helft van het land in handen en ze veroveren momenteel letterlijk elke dag nieuwe districten, waaronder die op slechts een uur rijden ten noorden en ten zuiden van de hoofdstad. Het leger smelt gewoon weg en de luchtmacht zal binnen enkele weken aan de grond worden gehouden zodra de buitenlandse technische ondersteuning naar huis gaat.

Nadat de Sovjet-Unie zich in 1989 uit Afghanistan had teruggetrokken, duurde het bijna drie jaar voordat het plaatselijke communistische regime door de mujahideen (voorheen bewapend en betaald door de Verenigde Staten) van de macht werd verdreven.

De mujahideen raakten vervolgens onderling verdeeld en er volgden nog vier jaar van burgeroorlog voordat de Taliban uiteindelijk de andere groeperingen versloegen en in 1996 in Kaboel de macht overnamen. En zij hebben nooit het hele land gecontroleerd: de meeste Taliban waren Pasjtuns, en rivaliserende etnische milities hielden stand in de noordelijke provincies tot de Amerikaanse invasie in 2001.

De mujahideengroep die de Taliban werden, heeft tien jaar tegen de Russische bezetting gevochten, daarna zeven jaar tegen het plaatselijke regime en rivaliserende mujahideengroepen, toen vijf jaar aan de macht, en daarna nog eens twintig jaar tegen de Amerikaanse bezetting. Het zal niet verbazen dat zij in die tijd het een en ander hebben geleerd.

Het belangrijkste is dat zij hun ledenbestand en invloed onder de niet-Pashtun-groepen hebben uitgebreid: de noordelijke provincies die nu zo snel aan hen ten prooi vallen, zijn de gebieden die zij tijdens hun laatste machtsperiode nooit hebben gecontroleerd. Deze keer zullen ze niet alleen snel winnen. Ze zullen volledig winnen.

Dan zal er een periode van wraakneming aanbreken waarin "verraders" die voor de Amerikanen of andere NAVO-landen werkten, zullen worden opgejaagd en gedood.

Vrouwen zullen uit de beroepsbevolking worden verdreven, meisjesscholen zullen worden gesloten, muziek zal worden verboden en mannen zullen worden geslagen omdat ze geen baard dragen. De verderfelijke buitenlandse gedragingen die door de Russische bezetting werden geïntroduceerd en door de Amerikaanse bezetting werden teruggebracht, zullen worden uitgebannen en de extreme versie van de Taliban-islam zal ongestoord heersen.

Het is een tragedie voor Afghanistan, maar voor de wereld zal het niet veel uitmaken. De Taliban hebben nooit enige belangstelling gehad voor de rest van de wereld. Hun agenda was en is nog steeds volledig binnenlands en religieus: maak van Afghanistan een godvrezend land, en al het andere goede zal vanzelf volgen.

Het idee dat Afghanistan opnieuw een belangrijke terroristische basis zal worden zodra de Taliban weer aan de macht komen, is gebaseerd op de dwaze overtuiging dat het de eerste keer een belangrijke basis voor terroristische activiteiten was. Terroristen hebben eigenlijk geen bases nodig; de essentie van de onderneming is onzichtbaar te zijn tot je toeslaat, en de wapens die je nodig hebt zijn niet groot en niet moeilijk te verkrijgen.

De meeste kapers van 9/11 kregen enige 'training' in het kamp van Osama bin Laden, maar dat waren Arabieren, geen Afghanen, en hoeveel training heb je nodig om een vliegtuig te kapen? Nou, oké, vier van hen hadden vliegtraining nodig, maar dat deden ze in de Verenigde Staten.

Bin Laden was alleen in Afghanistan omdat de Amerikanen hem uit zijn vorige basis in Soedan hadden gezet. De Taliban-leider, Mullah Omar, liet hem zich in Kandahar vestigen omdat de twee mannen goede vrienden waren geworden toen zij in de jaren tachtig deelnamen aan de door de Amerikanen gesteunde jihad tegen de Russen in Afghanistan.

Maar heeft Bin Laden Omar verteld over zijn plan om duizenden Amerikanen te doden door het kapen van commerciële vliegtuigen? Het eerste principe van al het geheime werk is "need to know", en Omar hoefde het niet te weten. Sterker nog, hij zou bezwaar hebben gemaakt als hij het had geweten, omdat hij zich zou hebben gerealiseerd dat Afghanistan zou worden binnengevallen als de 9/11 aanval door zou gaan.

Afghanistan was in het verleden geen "belangrijke terroristische basis", en dat zal het in de toekomst waarschijnlijk ook niet worden. En als het dat wel wordt, wat dan nog? Dan weet je tenminste waar ze zijn.