"Vandaag is het grondgebied beter voorbereid dan de voorbije jaren, want er zijn meer stroken waar branden kunnen worden onderbroken", de bermen zijn "in het algemeen schoon en er is fors geïnvesteerd en de bestrijdingsmiddelen zijn aanzienlijk versterkt", aldus de staatssecretaris voor Natuurbehoud, Bossen en Ruimtelijke Ordening, João Paulo Catarino.

"Ik denk dat we beter voorbereid zijn, maar de natuurlijke omstandigheden en buitengewone gebeurtenissen nopen ons tot doeltreffende waakzaamheid, we moeten zeer voorzichtig zijn, want de omstandigheden zijn die welke we kennen", riep hij op.

De bestuurder, die deelnam aan de presentatiezitting van de haalbaarheidsstudie van het fietspad "Ceira on Bike", in Casal de Ermio, in de gemeente Lousã, benadrukte anderzijds het belang van dit project voor de exploitatie van het natuurlijke kapitaal van het grondgebied.

"Naast de exploitatie van het natuurlijke kapitaal van het gebied, beloven de ingrepen in de Ceira rivier natuurlijke engineering oplossingen, wat een voordeel is, omdat we de rivier zo weinig mogelijk schade berokkenen en een geleidelijke renaturalisatie van de oevers van deze rivier mogelijk maken, wat een enorm voordeel heeft voor deze hele regio," zei João Paulo Catarino.

De fietsroute "Ceira on Bike" heeft een lengte van ongeveer 139 kilometer, door de gemeenten Arganil (25,74 kilometer), Góis (40,98), Lousã (17,07), Miranda do Corvo (17), Coimbra (4,93) en Pampilhosa da Serra (33,39), in het district Coimbra.

Het initiatief past ook in de strategie van het project "Rio Ceira - Gestão da Bacia Hidrográfica no Contexto de Alterações Climáticas", dat tot doel heeft de waterreserves van het stroomgebied van de Ceira te valoriseren, de hydraulische infrastructuur langs de loop van de rivier te herstellen, de sociaal-culturele infrastructuur te herstellen en onder meer de ecosystemen langs de rivier te herstellen.

"Dit is de uitdaging die dit gebied aan het land wil geven. Maak het grootste fietspad van het land bekend", aldus de uitvoerend secretaris van de intercommunale van de regio Coimbra (CIM), Jorge Brito.

"Dit is een gebied dat per fiets kan worden bereisd en dat bedoeld is om te worden ingericht voor gezinnen, voor mensen die dit soort activiteiten zoeken, met een reeks verschillende bezienswaardigheden", benadrukte hij.

Het fietspad "Ceira on Bike" is erop gericht om gebruik te maken van reeds bestaande wegen en paden, om langs het hele traject zo dicht mogelijk bij de rivier te komen, om een continue verbinding met het natuurlijk erfgoed te garanderen, waar nodig door middel van "aftakkingen/omwegen", en ook om de veiligheid en compatibiliteit van bestaande en toekomstige infrastructuren te bevorderen, waarbij intermodaliteit wordt gestimuleerd.

"Wij hopen dat dit project zal bijdragen tot de valorisatie van deze rivier, en dat het een katalysator zal zijn voor de ecologische en economische ontwikkeling van dit gebied", benadrukte de vice-voorzitter van de regio Coimbra CIM, José Alberto Dias.

Het project "Rio Ceira - Beheer van het hydrografische bekken in de context van klimaatverandering", dat deel uitmaakt van de strategie voor het beheer en de valorisatie van de rivier de Ceira, wordt ontwikkeld in partnerschap met het Portugese Milieuagentschap (APA), de faculteit Ingenieurswetenschappen van de Universiteit van Porto (FEUP) en de gemeenten Arganil, Góis, Lousã, Miranda do Corvo, Coimbra en Pampilhosa da Serra.