De operatie, "Solidariteit is tijdloos - PSP met ouderen" genaamd, maakt deel uit van de algemene strategie van de wijkpolitie en heeft als hoofddoel in contact te komen en te spreken met burgers ouder dan 65, aldus de politie in een verklaring.

Volgens de PSP heeft het initiatief, dat elk jaar plaatsvindt, tot doel "gevallen van sociale kwetsbaarheid, fysieke en psychologische kwetsbaarheid die de veiligheid in gevaar brengen en gevallen van vermoedelijke misdrijven van huiselijk geweld of andere tegen het leven of de fysieke integriteit, onmiddellijk de nodige ondersteuning in articulatie met andere entiteiten te bevorderen".

Het BCB benadrukt dat "het gevoel van onveiligheid de oudere bevolking in het bijzonder treft" als gevolg van de fysieke, psychische en mentale kwetsbaarheid die met de leeftijd toeneemt en het daaruit voortvloeiende verlies van autonomie, waardoor deze mensen "slachtoffer worden en minder in staat zijn tot zelfverdediging bij vermogensdelicten", zoals diefstal, fraude en afpersing, en bij misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid, namelijk bedreiging, dwang en ontvoering.

De oudere bevolking is ook kwetsbaarder voor misdrijven die verband houden met de fysieke integriteit, zoals overtredingen, huiselijk geweld of mishandeling, en er is ook een "gevoel van verlatenheid".

De BPG wijst er ook op dat deze kwetsbaarheden kunnen worden opgeteld bij problemen in verband met "de kwetsbare omstandigheden op het gebied van huisvesting, hygiëne, volksgezondheid, individuele gezondheid of voeding".

"Al deze omstandigheden, zonder een hechte en attente familie- of buurtkring, versterken situaties van anonimiteit (lijden in stilte) die hulpgerelateerde interventies mogelijk maken en die de PSP, zowel door middel van deze nationale operatie, als door het dagelijkse werk van de buurtpolitie, wil omkeren, om bij te dragen aan het versterken van de veiligheid van deze burgers", ondersteunt de politie om het initiatief te rechtvaardigen.

In 2020 heeft het PSP in het kader van de operatie "Solidariteit is leeftijdloos - PSP met ouderen" bijna 1000 ouderen geïdentificeerd, van wie er 891 als risicogroep werden beschouwd en er 508 onmiddellijk werden doorverwezen naar ondersteunende instellingen.