"Wat we wilden was parkeren en dat is gegeven. We wilden de overnachting en het werd gegeven, hoewel we denken dat 48 uur te weinig is, ik denk dat het 72 uur zou moeten zijn, en het deel van het zijn in 'dezelfde gemeente' is ook te veel, maar het is niet genoeg om door te gaan met een demonstratie," zei Elisabete Desidério, beheerder van de Grupo Viver numa Autocaravana.PT en een van de initiatiefnemers van de demonstratie in Lissabon, in gesprek met Lusa nieuwsagentschap.

Het parlement heeft, met de stemmen tegen van PCP en PEV, een aantal wijzigingen goedgekeurd in het regime van parkeren en parkeren van campers ingeschreven in de wegcode, namelijk artikelen 48 en 50-A, en wel dat buiten de beschermde gebieden is toegestaan om te overnachten "voor een periode van maximaal 48 uur in dezelfde gemeente.

De wet werd goedgekeurd met de stemmen van PCP en PEV tegen, BE, PAN, IL en CH onthielden zich van stemming en de overige parlementaire partijen stemden voor.

Na de goedkeuring van de wet door het Parlement, "die alleen nog door de President van de Republiek moet worden afgekondigd en gepubliceerd, hetgeen naar men aanneemt zal gebeuren", heeft de organisatie van de demonstratie van motorcaravanners besloten het protest af te gelasten.

"Wij zijn van mening dat de noodzakelijke en gerechtvaardigde argumenten voor de voortzetting van dit evenement niet meer aanwezig zijn, omdat in zijn essentie wij geloven dat het object van onze eisen zijn bereikt in grote mate, daarom wordt de demonstratie geannuleerd vanaf dit moment", aldus de organisatie, in een nota gepubliceerd in de aankondiging van de demonstratie op het sociale netwerk Facebook.

Gezien het feit dat het goedgekeurde besluit "niet ideaal is", zei Elisabete Desidério dat de motor caravanners aandachtig de ontvouwing van het proces zullen volgen: "Elke verandering, daar zullen we opnieuw voor vechten".

De demonstratie was aanvankelijk bijeengeroepen om artikel 50-A te betwisten betreffende het verbod om te overnachten buiten de plaatsen die uitdrukkelijk voor dat doel zijn toegestaan, "waardoor een discriminatie van andere voertuigen wordt gecreëerd, een aanval op de verkeersveiligheid en op de vrijheid en garanties van burgers", gaf de organisatie van het protest aan.

Het protest van de motorcaravanners heeft geleid tot de indiening van vier wetsvoorstellen door PCP, PEV, BE en PSD om het regime van het parkeren en stallen van motorcaravans te wijzigen, een kwestie die werd besproken in de parlementaire commissie van Economie, Innovatie, Openbare Werken en Huisvesting en die, na een indicatieve stemming van de wetgevende initiatieven, resulteerde in de indiening van een vervangende tekst, een decreet dat werd goedgekeurd op 22 juli in een definitieve algemene stemming.

Vóór de definitieve goedkeuring klaagden de motorcaravanners over de voorgestelde wijzigingen in artikel 48, waarbij het parkeren in het Natura 2000-netwerk, beschermde landschapsgebieden en gebieden die onder de beheersplannen voor kustgebieden vallen, buiten de toegestane plaatsen wordt verboden, aangezien zij dit interpreteerden als "discriminatie van andere soorten voertuigen", maar de situatie werd opgelost nadat aan de tekst was toegevoegd dat het verbod alleen geldt "buiten de toegestane plaatsen voor het parkeren van voertuigen".

De motor-caravanners zijn het niet eens met de overnachting "gedurende een periode van maximaal 48 uur in dezelfde gemeente" en verdedigen dat "72 uur verstandiger zou zijn, vooral in grotere gemeenten en met een groter aantal te bezoeken bezienswaardigheden of zelfs in plaatsen waar de jaarlijkse festiviteiten van deze regio's langer dan twee dagen duren".

De organisatie van het protest is zich ook bewust van een kwestie die volgens hen "ongrondwettelijk" is, namelijk het decreet waarin staat dat "de regering de regularisatie van de vergunning voor parkeren en overnachten kan bevorderen [...] op voorwaarde van dagelijkse registratie in een gratis elektronisch platform dat de geolocatie zal valideren en dit register gedurende maximaal 60 dagen zal bewaren".

De regeling inzake het parkeren en stallen van kampeerauto's, die sinds januari van kracht is, wordt door de vertegenwoordigers van de kampeerautobezitters aangevochten, namelijk door het verbod van overnachting van kampeerauto's buiten de toegestane plaatsen.