"De wet op de staatsbegroting voor 2021 voorzag voor dit jaar in de overdracht aan de lokale overheden van zeven miljoen euro voor investeringen in officiële opvangcentra en in de ondersteuning van de verbetering van de voorzieningen van wettelijk opgerichte dierenverenigingen. De uitvoering van deze stimuleringsmaatregelen zou worden vastgesteld bij besluit van de leden van de regering," aldus de tekst van het besluit.

De zeven miljoen euro zullen worden overgemaakt aan het Instituut voor Natuurbehoud en Bossen (ICNF), dat vervolgens 30 dagen de tijd krijgt om op zijn website en in het Staatsblad "de regels, procedures en termijnen voor het aanvragen van financiering" bekend te maken.

In het bericht, dat ondertekend is door de minister van Financiën, de minister van Milieu en de minister van Openbaar Bestuur, wordt bepaald dat gemeenten, gemeenten samen met "wettelijk opgerichte" verenigingen van dieren, groepen van gemeenten, verenigingen van gemeenten "met specifieke doeleinden" en intergemeentelijke entiteiten een aanvraag voor deze fondsen kunnen indienen.

In het kader van het debat over de staatsbegroting van dit jaar heeft de Assemblée van de Republiek zonder tegenstemmen een voorstel van de PAN goedgekeurd dat voorziet in de overdracht van 10 miljoen euro aan lokale overheden ter ondersteuning van kennels en de sterilisatie van dieren in 2021.

Van deze 10 miljoen euro is 7 miljoen euro bestemd voor "investeringen in officiële opvangcentra en steun voor de verbetering van de faciliteiten van wettelijk opgerichte dierenverenigingen", aldus het voorstel dat destijds door de afgevaardigden werd goedgekeurd.

Anderzijds is 1,8 miljoen euro bestemd voor de verbetering van de veterinaire verzorging van dieren die worden gehouden door behoeftige gezinnen en dierenverenigingen, via samenwerking met universitaire veterinaire ziekenhuizen.

Volgens het PAN-voorstel wordt ook 1,2 miljoen euro verdeeld: een miljoen euro om de officiële centra voor de opvang van dieren te steunen bij hun sterilisatie-inspanningen, 100 duizend euro om het bewustzijn over de voordelen van sterilisatie te vergroten en 100 duizend euro om de elektronische registratie van huisdieren te versterken.

De steun voor sterilisatie en de bouw en uitbreiding van gemeentelijke kennels is bedoeld om bij te dragen aan de uitvoering van de wet die het slachten van dieren in gemeentelijke kennels verbiedt.

Deze wet, die sinds 23 september 2016 van kracht is, keurt maatregelen goed voor de oprichting van een netwerk van officiële opvangcentra voor dieren en stelt een verbod in op het slachten van zwerfdieren als middel om de populatie onder controle te houden.