António Costa benadrukte deze handelwijze van zijn regering via een bericht dat hij op zijn officiële Twitter-account publiceerde.

"We hebben geluisterd naar specialisten, onderzoekers en technici, op een moment dat het vaccinatieproces in het hele land met succes vordert, en dat de Portugezen voorbeeldig blijven in het naleven van beschermende maatregelen om de pandemie in te dammen", schreef de premier.

In een toespeling op de Raad van Ministers van aanstaande donderdag voegde de leider van de uitvoerende macht hieraan toe: "Wij bereiden de volgende stappen voor, waarbij wij zoveel mogelijk informatie zoeken voor het besluitvormingsproces."

Aan het eind van de Infarmed-vergadering werd de minister van Volksgezondheid, Marta Temido, in verklaringen aan journalisten gevraagd naar de aanpak die de Raad van Ministers in de nabije toekomst zou moeten volgen, gezien de huidige epidemiologische situatie.

Marta Temido voorzag een "uniformiteit" van de maatregelen, gezien de prevalentie van de Delta-variant van het SARS-CoV-2-virus "in meer dan 95 procent van het nationale grondgebied" en een "zeer aanzienlijk aantal gemeenten waar de incidentie meer dan 120 gevallen per 100.000 inwoners bedraagt" gedurende 14 dagen.