"De extreme weersomstandigheden en -patronen die we de afgelopen jaren hebben gezien, om nog maar te zwijgen van de afgelopen weken, onderstrepen de verhoogde urgentie waarmee we de klimaatcrisis moeten aanpakken," aldus onderzoeker Philip Duffy, co-auteur van de studie en uitvoerend directeur van het Woodwell Climate Research Center, dat in Massachusetts is gevestigd. Onderzoekers van de Universiteit van Oregon en het Virginia Institute of Biological Sciences vatten de bevindingen samen in een reeks artikelen die zijn gepubliceerd in het tijdschrift BioScience, en waren het er allemaal over eens dat de gevolgen van de klimaatcrisis maar al te duidelijk zijn. Onder de waarschuwingssignalen wezen de onderzoekers erop dat 2020 het op een na warmste jaar was dat ooit is gemeten, terwijl de vijf warmste jaren in de geschiedenis zich sinds 2015 hebben voorgedaan.

Bovendien bereikten drie belangrijke broeikasgassen, kooldioxide, methaan en distikstofoxide, vorig jaar en ook dit jaar recordconcentraties in de atmosfeer. "Er zijn steeds meer aanwijzingen dat we de omslagpunten voor belangrijke delen van het systeem van de aarde naderen of hebben overschreden, met inbegrip van warmwaterkoraalriffen, het Amazoneregenwoud en de ijskappen van West-Antarctica en Groenland," zei William Ripple, hoogleraar ecologie aan de Universiteit van Oregon.

Wetenschappers hebben aangetoond dat het samenvallen van zoveel berichten over extreme natuurverschijnselen, zoals branden in Californië of overstromingen in Midden-Europa, een reactie is op de snelle verslechtering van het klimaat. Als voorbeeld noemden zij de vier miljoen hectare die in 2020 in de Verenigde Staten is afgebrand of een miljoen hectare die in datzelfde jaar in het Braziliaanse Amazonegebied verloren is gegaan.

"Beleid om de klimaatcrisis of een ander symptoom te bestrijden moet de oorzaak aanpakken: de overexploitatie van de planeet door de mens," waarschuwde Ripple.

De auteurs van de studie suggereerden dat ingrijpende veranderingen in het menselijk gedrag nodig zullen zijn om het hoofd te bieden aan de uitdagingen van de "klimaatcrisis", een term die in 2019 door meer dan 11.000 wetenschappers is overeengekomen om te verwijzen naar wat vroeger bekend stond als "opwarming van de aarde". In hun aanbevelingen moedigden zij onder meer aan tot een "geleidelijke afschaffing en uiteindelijk verbod" van fossiele brandstoffen, en tot de ontwikkeling van strategische klimaatreserves. Toen de wereldeconomie in de eerste helft van 2020 stagneerde als gevolg van de Covid-19-pandemie, daalden bepaalde niveaus, maar naar verwachting zal het mondiale bruto binnenlands product zich "herstellen tot een ongekend niveau" en daarmee ook alle vervuilende emissies, gaven zij aan.