In dit artikel legt Deco Algarve uit wat de Openbare Lijst van pandrechten of beslag is en wat het kan betekenen.

De Openbare Lijst van pandrechten of beslag identificeert alle debiteuren die niet in staat zijn om te voldoen aan de betaling van hun schulden, nadat zij al geconfronteerd zijn met een onderpandvordering.

Indien de debiteur echter niet over voldoende geld of vermogen beschikt om zijn schuld te betalen, is een van de gevolgen dat zijn naam op de openbare lijst van het pandrecht of de beslaglegging wordt geplaatst.

Het pandrecht op zich vervalt dus bij gebrek aan activa om een schuld te dekken, maar de naam van de debiteur, alsmede zijn NIF (identificatienummer voor belastingplichtigen), het totale verschuldigde bedrag en het zaaknummer, worden op deze lijst opgenomen.

Maar er is een manier om de naam van de schuldenaar van de lijst uit te sluiten door een overeenkomst te sluiten om de schuld te betalen. Als u er dus in slaagt met de schuldeiser een akkoord te bereiken om het hangende geschil te regelen, zal uw naam niet op de lijst worden opgenomen, aangezien de nakoming van de verplichting de opname op deze lijst zal verhinderen. Mensen die zich in een soortgelijke situatie bevinden, kunnen DECO om hulp vragen bij de onderhandelingen over dit betalingsplan.

Opgemerkt dient te worden dat indien er geen overeenkomst tot stand komt, de naam van de debiteur steevast gedurende 5 jaar op de Openbare Lijst van pandrecht of beslag zal verschijnen, waarna de naam van de debiteur en alle bijbehorende informatie uit de openbare registers zal worden verwijderd.