Het totale aantal moorden (zes) was hetzelfde als in het eerste kwartaal van dit jaar, een periode waarin vier vrouwen en twee mannen om het leven kwamen.

De gegevens van dit jaar verschillen van die van het tweede kwartaal van 2020, toen er vijf moorden werden gepleegd, waarvan drie vrouwen, een kind en een man het slachtoffer waren.

Aan de andere kant overtreffen de 6.661 meldingen bij PSP en GNR voor huiselijk geweld in het tweede kwartaal van dit jaar de 5.517 geregistreerde meldingen in het eerste kwartaal van dit jaar, volgens overheidsgegevens.

De 6.661 incidenten die in het tweede kwartaal van dit jaar bij de PSP en de GNR zijn gemeld, liggen echter onder de aantallen die in dezelfde periode van 2020 zijn geregistreerd, namelijk 6.959, met een verschil van minder dan 5 procent tussen 2021 en 2020.

Bij misdrijven van huiselijk geweld werden in het tweede kwartaal van dit jaar 1.753 verdachten voorlopig geschorst, terwijl dat er in dezelfde periode van 2020 1.705 waren, zodat de jaarlijkse variatie tussen 2020 en 2021 een stijging van 2,8 procent te zien geeft bij de toepassing van deze maatregel, die wordt uitgevoerd onder toezicht van de Algemene Directie van Reïntegratie en Gevangeniswezen (DGRSP) en die voorkomt dat de verdachten in de gevangenis moeten worden gezet.

Tegelijkertijd bedroeg aan het einde van het tweede kwartaal van dit jaar het totale aantal gedetineerden dat was gearresteerd voor huiselijk geweld 1.112, tegen 1.064 in dezelfde periode van 2020, een stijging van 4,5 procent.

Van de 1.112 gedetineerden voor huiselijk geweld in het tweede kwartaal van dit jaar, zitten er 233 in preventieve hechtenis, terwijl 892 al tot gevangenisstraf zijn veroordeeld.

Wat het programma voor agressors van huiselijk geweld betreft, zijn er in het tweede kwartaal van dit jaar 1.962 personen in deze programma's opgenomen, tegenover 1.596 in een vergelijkbare periode van 2020, wat neerkomt op een stijging van 22,9 procent.

Tegelijkertijd werden in het tweede kwartaal van dit jaar 3.892 mensen opgenomen in het "teleassistentieprogramma" in het kader van het misdrijf huiselijk geweld.

Wat betreft de mensen die zijn opgevangen door het Landelijk Netwerk Steun Slachtoffers Huiselijk Geweld (RNVVD), in het tweede kwartaal van dit jaar was dit aantal 1.098, met 718 vrouwen en 364 kinderen. In het eerste kwartaal was dit aantal 1.066 mensen, 676 vrouwen en 370 kinderen.