"In 2022 zouden er meer dan 790 piloten moeten ontbreken bij Europese luchtvaartmaatschappijen en in 2023 zal er een tekort zijn van bijna 2.300 van deze professionals. De studie van Oliver Wyman schat dat het probleem van jaar tot jaar zal toenemen, om in 2029 uit te komen op een behoefte aan 3.900 piloten in de Europese luchtvaart alleen", staat in dezelfde nota te lezen.

De consultant zei ook: "Europa is de derde regio in de wereld die het minst te lijden heeft van het tekort aan piloten in de burgerluchtvaart", en voegde eraan toe dat de situatie in Afrika en Zuid-Amerika residueel is en dat er "aan het eind van het decennium een tekort zal zijn van 22.670 piloten in de regio Azië/Stille Oceaan, 20.600 in Noord-Amerika, en 12.400 in het Midden-Oosten".

In totaal zijn er volgens Oliver Wyman "naar schatting ongeveer 60.000 piloten in de burgerluchtvaart over de hele wereld". De consultant gaf ook aan dat "covid-19 de behoefte aan piloten sterk heeft aangetast, door de abrupte daling van het toerisme en het aantal werkreizen" en dat er vorig jaar 23.376 beroepsbeoefenaars zijn gestopt, "zonder enige mogelijkheid om te vliegen, alleen al in Europa".

Oliver Wyman meent dat het herstel in de luchtvaart, in het passagierssegment, "begin 2022 begint", maar legde uit dat "de vraag naar piloten echter meer wordt bepaald door het aantal vertrekkende vliegtuigen, niet zozeer door het aantal passagiers". De consultant onthulde dat, wereldwijd, "de vliegtuigvloten al voor 76 procent zijn hersteld van het niveau van voor Covid-19", terwijl in China, waar het virus sneller onder controle was, "99 procent van de vliegtuigen al circuleert".

Oliver Wyman herinnerde er ook aan dat in 2019 62 procent van de door haar geraadpleegde vluchtuitvoeringsleiders "reeds het risico van een gebrek aan gekwalificeerde piloten toegaf, om verschillende redenen". Zo waren er in de VS "te veel professionals die de pensioengerechtigde leeftijd bereikten", terwijl in China "de groei van de middenklasse de vraag naar vliegreizen aanwakkerde".

"De pandemische crisis heeft het cyclische karakter van dit beroep blootgelegd: veel piloten werden ontslagen door de plotse daling van het aantal vluchten en vele anderen kwamen in een situatie van economische instabiliteit terecht, in tegenstelling tot het traditionele beeld van een stabiele, winstgevende en aantrekkelijke carrière", benadrukte de consultant. Bovendien heeft de pandemie ertoe geleid dat veel luchtvaartmaatschappijen "de opleidingsprogramma's voor nieuwe piloten hebben onderbroken, in veel gevallen omdat banken de financiering van deze acties hebben teruggeschroefd", zei zij.

"Hoewel verwacht wordt dat veel van de piloten die tijdens de pandemie zijn ontslagen, zullen terugkeren in hun functie, zullen tussen de 25.000 en 35.000 huidige en toekomstige professionals in het komende decennium kunnen kiezen voor carrièrealternatieven", waarschuwde de consultant. Volgens Oliver Wyman moeten luchtvaartmaatschappijen in dit scenario "snelle oplossingen kiezen, die noodzakelijkerwijs inhouden dat de bestaande personele middelen worden geoptimaliseerd, dat vastberaden wordt ingezet op de opleiding van nieuwe piloten en dat de nodige instrumenten worden ingezet om talent te behouden".

Vorige maand is TAP begonnen met een collectieve ontslagprocedure voor 124 werknemers, waaronder 35 piloten.