Het onderzoek, geleid door deskundigen van het King's College London (VK), analyseerde 1.734 symptomatische patiënten tussen 5 en 17 jaar, op basis van gegevens die in een mobiele applicatie werden verzameld door ouders en verzorgers die betrokken waren bij het "ZOE COVID"-project. De belangrijkste bevinding is dat gevallen met blijvende symptomen "zeldzaam" zijn, zegt een van de auteurs van de studie, Emma Duncan, een professor aan King's College, in een verklaring. "Het is geruststellend te weten dat het aantal kinderen met langdurige Covid-19-symptomen laag is. Een klein aantal kinderen lijdt echter aan langdurige ziekte," merkte ze op.

Specifiek, van de 1.734 positieven gemeld op de mobiele app, hadden slechts 77 (4,4%) na vier weken nog steeds ten minste twee van de drie meest voorkomende symptomen (vermoeidheid, hoofdpijn, en verlies van reuk/smaak).

Bovendien bleek uit de studie dat na acht weken vrijwel iedereen (98,2 procent) van degenen met symptomen was hersteld. Vermoeidheid, zo merken de onderzoekers op, was het meest voorkomende symptoom in deze groep (84 procent), terwijl 77,9 procent ook hoofdpijn en verlies van reuk/smaak had, respectievelijk, in een bepaald stadium van de ziekte. In dit verband wijzen deskundigen erop dat hoofdpijn het meest voorkomende symptoom is bij het begin van de ziekte, terwijl verlies van reuk of smaak later optreedt en langer aanhoudt. De studie vond verschillen in de gemiddelde ziekteduur tussen kinderen van de lagere school (5-11 jaar) en van de middelbare school (12-17 jaar): bij oudere kinderen duurde Covid-19 gemiddeld zeven dagen, tegenover vijf dagen bij jongere kinderen.