De investering ten bedrage van 2,6 miljoen euro wordt "ondersteund door het Regionaal Ontwikkelingsprogramma 2020. Nu de financiering is goedgekeurd, zal de gemeenteraad een openbare aanbesteding uitschrijven voor de uitvoering van alle werkzaamheden", aldus de gemeente in een verklaring die naar Lusa is gestuurd.

Volgens de gemeente was het gebied waar dit project zal worden uitgevoerd voorheen "bezet door zeedennenopstanden", maar "alle bomen waren vernietigd" door de bosbrand van 15 oktober 2017. Momenteel is er in dit gebied "natuurlijke regeneratie van struikgewas en ook van enkele exemplaren van samouco en acanthaceae".

Het project omvat het "herstel van de bosomtrek van de duinen en dennenbossen van Mira", evenals "de voorbereiding van de grond voor de aanplanting, met bewerkingen van maaien en hakken, en het op de grond afzetten van struikvegetatie bestaande uit struikgewas en acacia's binnen het interventiegebied", aldus die gemeente in het district Coimbra.

Vervolgens is de gemeente van plan om "wilde dennen te planten in het grootste deel van het gebied, en parasoldennen in de geïdentificeerde gebieden van het primaire netwerk". "Naast de dringende noodzaak om de belangrijke rol van het vastleggen van het zand, het beschermen van de winden en het bufferen van zeewinden en mist te herstellen, zijn de voorgestelde ingrepen gebaseerd op de reële, ondubbelzinnige en tijdige noodzaak om de investering te doen, met redelijke kosten, vanuit het oogpunt van de kosten-batenanalyse en de vermindering van de effecten op het bossysteem", zo luidt de nota.

Bij de herbebossing wordt rekening gehouden met eerder vastgestelde doelstellingen, met de reactie van het ecosysteem op brand en met de regionale richtsnoeren voor bosbeheer die zijn opgenomen in het regionale programma voor bosbeheer (PROF). Voor de burgemeester van Mira, Raul Almeida, gaat het om "een van de grootste herbebossingsprojecten op nationaal niveau en een absolute noodzaak voor Mira". "Het is dringend noodzakelijk de herbebossing in verbrande gebieden te garanderen en deze te beschermen tegen bodemerosie", concludeert hij.