Volgens het epidemiologisch bulletin van het Directoraat-generaal Volksgezondheid (DGS) zijn nu 857 mensen in het ziekenhuis opgenomen met Covid-19, acht meer dan zondag, waarvan 189 op de intensive care, plus vijf in de afgelopen 24 uur.

De regio Lissabon en Vale do Tejo met 374 gevallen en de regio Noord met 393 hebben 70,1% van het totaal van nieuwe besmettingen die in de afgelopen 24 uur zijn vastgesteld.

De 18 sterfgevallen deden zich voor in de regio Lissabon en Vale do Tejo (11), in de regio Noord (4) in Alentejo (2) en in Algarve (1).

Wat de leeftijd van de slachtoffers betreft, blijkt uit het bulletin dat 11 ouder waren dan 80 jaar, vier tussen 70 en 79 jaar, twee tussen 60 en 69 jaar en één tussen 50 en 59 jaar.

Wat de 1.094 besmettingen van de laatste 24 uur betreft, vermeldt het bulletin dat 88 tussen 0 en 9 jaar oud zijn, 232 tussen 10 en 19 jaar oud, 290 tussen 20 en 29 jaar oud, 158 tussen 30 en 39 jaar oud, 117 tussen 40 en 49 jaar oud, 78 tussen 50 en 59 jaar oud, 70 tussen 60 en 69 jaar oud, 31 tussen 70 en 79 jaar oud en 30 ouder dan 80 jaar oud.

Uit de door de DGS vrijgegeven gegevens blijkt ook dat er minder 199 actieve gevallen zijn, voor een totaal van 44.734, en dat de afgelopen 24 uur 1.275 personen als hersteld werden gemeld, wat het nationale totaal op 925.842 teruggevonden personen brengt.

De regio Lissabon en Vale do Tejo telt, met de melding van 374 nieuwe besmettingen, tot nu toe 386.073 gevallen en 7.474 sterfgevallen.

In de noordelijke regio werden 393 nieuwe besmettingen met SARS-CoV-2 geregistreerd, wat neerkomt op een totaal van 381.862 besmettingsgevallen en 5.456 sterfgevallen sinds het begin van de pandemie.

In de regio Centre kwamen er 87 gevallen bij, in totaal 131.855 infecties en 3.056 sterfgevallen.

In de Alentejo werden nog eens 21 gevallen gemeld, met een totaal van 34.664 infecties en 988 sterfgevallen sinds het begin van de pandemie.

In de Algarve zijn volgens het bulletin 157 nieuwe gevallen geregistreerd, met een totaal van 34.820 infecties en 401 sterfgevallen.

De autonome regio Madeira registreerde 34 nieuwe gevallen, met een totaal van 10.889 infecties en 72 sterfgevallen als gevolg van covid-19 sinds maart 2020.

De Azoren tellen nu 28 nieuwe gevallen, goed voor 7.898 gevallen en 38 sterfgevallen sinds het begin van de pandemie.

De regionale autoriteiten van de Azoren en Madeira maken dagelijks hun gegevens bekend, die mogelijk niet samenvallen met de informatie die in het DGS-bulletin wordt gepubliceerd.

Van het totale aantal dodelijke slachtoffers waren er 9.182 mannen en 8.303 vrouwen.

Het grootste aantal sterfgevallen blijft geconcentreerd bij ouderen boven de 80 jaar, gevolgd door de leeftijdsgroep tussen 70 en 79 jaar.

Van het totale aantal sterfgevallen waren er 11.436 ouder dan 80 jaar, 3.739 tussen 70 en 79 jaar, en 1.585 tussen 60 en 69 jaar.

Wat het aantal besmettingen betreft, blijkt uit het bulletin dat van de in totaal 988.061 mensen die sinds het begin van de pandemie besmet zijn geraakt, 59.142 tussen 0 en 9 jaar oud waren, 100.480 tussen 10 en 19 jaar oud, 155.260 tussen 20 en 29 jaar oud, 146.500 tussen 30 en 39 jaar oud, 161.820 tussen 40 en 49 jaar oud, 138.100 tussen 50 en 59 jaar oud, 93.691 tussen 60 en 69 jaar oud, 60.155 tussen 70 en 79 jaar oud en 72.913 ouder dan 80 jaar oud.

De incidentie van SARS-CoV-2-coronavirusinfecties in de laatste 14 dagen is vandaag op het continent en op nationaal niveau opnieuw gedaald, terwijl de overdraagbaarheidsindex (Rt) is gestegen van 0,92 tot 0,93.

Uit het gezamenlijk epidemiologisch bulletin van het Directoraat-generaal Gezondheid en het Nationaal Instituut voor de Gezondheid, dokter Ricardo Jorge, blijkt dat de nationale incidentie (gemiddelde van nieuwe gevallen per 100.000 inwoners in de laatste 14 dagen) is gedaald tot 336,1, terwijl deze vrijdag nog 362,7 bedroeg.

Op het Portugese vasteland daalde het incidentiecijfer vandaag tot 341,4. Op vrijdag stond het op 369,2.

De Rt - die een schatting geeft van het aantal secundaire besmettingsgevallen als gevolg van een persoon die drager is van het virus - bedraagt momenteel 0,93 op het gehele grondgebied van Portugal.

De Rt-gegevens en de incidentie van nieuwe gevallen per 100.000 inwoners binnen 14 dagen - indicatoren die de risicomatrix voor het volgen van de pandemie vormen - worden door de gezondheidsautoriteiten op maandag, woensdag en vrijdag bijgewerkt.