"Om eventuele misverstanden uit de weg te ruimen, moet in het kader van de werkorganisatie bij de overheid nogmaals worden gewezen op de onverenigbaarheid tussen de invoering van een telewerkregeling en de functies die verband houden met de dienstverlening", valt te lezen in het bevel dat door verschillende leden van de regering is ondertekend.

In het document begint de uitvoerende macht met te vermelden dat de maatregelen ter verzachting van de gevolgen van de Covid-19-pandemie "zijn aangepast, rekening houdend met de ontwikkeling van de respectieve niveaus en risico's van verspreiding", waarbij zij de resolutie aanhaalt van de Ministerraad van 30 juli waarin wordt bepaald dat telewerken wordt aanbevolen telkens wanneer de werkzaamheden dit toelaten.

De regering herinnert er ook aan dat in oktober 2020 de richtsnoeren voor de overheidsadministratie in het kader van de pandemie werden vastgesteld, waarin reeds werd bepaald dat "alleen alle functies die buiten de werkplek en via telewerk kunnen worden uitgeoefend, als verenigbaar met telewerk worden beschouwd, bijvoorbeeld het gebruik van communicatietechnologieën".

Nu heeft de regering besloten deze richtsnoeren te verduidelijken, door te bepalen dat "het verrichten van werkzaamheden in het kader van de openbare dienstverlening is inbegrepen in gevallen waarin deze onlosmakelijk verbonden zijn met de fysieke aanwezigheid van de werknemer op de werkplek, die niet verenigbaar is met telewerk" , luidt het bericht. Het besluit, dat is ondertekend door de staatssecretaris en de staatssecretaris van Financiën, António Mendonça Mendes, de staatssecretaris van Justitie, Anabela Pedroso, de staatssecretaris van Openbaar Bestuur, José Couto, en de staatssecretaris van Sociale Zekerheid, Gabriel Bastos, is bekritiseerd door de vakbond van technisch overheidspersoneel (STE ). "Het bevel is volkomen overbodig, aangezien de diensten en de directeuren al richtsnoeren hadden gekregen en het aan hen was om deze lezing te doen", zei de voorzitter van STE, Helena Rodrigues, tegen Lusa.

De vakbondsleider is van mening dat de regering op die manier "een zondebok aan het zoeken is om het hoofdprobleem te rechtvaardigen, namelijk het gebrek aan personeel in de openbare diensten". De grotere toeloop naar de openbare diensten "is een situatie die zich elk jaar tijdens de zomervakantie herhaalt", aldus Helena Rodrigues. "Wat we niet eens willen toegeven is dat de last van het slecht functioneren van de diensten bij de werknemers wordt gelegd en dat de bekende manoeuvre om burgers tegen burgers op te zetten, wordt toegepast", aldus de STE in een verklaring.