Wat is assetallocatie?

Assetallocatie betekent simpelweg het spreiden van uw beleggingen over verschillende soorten activa, zodat u niet al uw vermogen in één soort belegging aanhoudt. Dit is nodig om risico's te beperken en meer winst te kunnen maken. Veel particulieren beleggen in onroerend goed, pensioenen en aandelen, maar er zijn nog andere opties die kunnen worden onderzocht. Er zijn drie brede soorten activa - aandelen, vastrentende waarden en geldmiddelen/ kasequivalenten. Onroerend goed (vastgoed), kunst en grondstoffen worden vaak alternatieve activa genoemd.

Veel mensen houden wellicht te veel vermogen aan in onroerend goed omdat ze verstand hebben van beleggen in stenen en mortel, terwijl hun kennis van andere activa misschien tekortschiet. Geld in de aandelenmarkt stoppen wordt vaak gezien als een riskantere strategie, maar de geschiedenis leert dat aandelen het beter doen dan alle andere activa. Sinds 1986 heeft het ongeveer 3 jaar geduurd voordat aandelen na een marktbrede koersdaling weer op hun oude hoogtepunt stonden.

Type activa - laagste risico tot hoogste

  1. Geldmarkt: Beleggingen in zeer liquide kortetermijnactiva, doorgaans een jaar of minder. Dit omvat activa zoals depositocertificaten (CD's), schatkistpapier en kortlopende effectenleningen. Schatkistpapier is de meest voorkomende geldmarktbelegging.
  2. Vastrentende effecten: Bedrijfsobligaties of staatsobligaties met een hoge rating die de houder een vast bedrag aan rente betalen. Rentebetalingen vinden doorgaans tweemaal per jaar plaats en de hoofdsom wordt aan het einde van de looptijd aan de belegger terugbetaald.
  3. Binnenlandse large-cap aandelen: Aandelen uitgegeven door bedrijven met een marktkapitalisatie van meer dan $ 10 miljard.
  4. Binnenlandse mid-cap aandelen: Aandelen uitgegeven door bedrijven met een marktkapitalisatie tussen $2 miljard en $10 miljard.
  5. Binnenlandse small-cap aandelen: Aandelen uitgegeven door bedrijven met een marktkapitalisatie van minder dan $2 miljard.
  6. Buitenlandse effecten van ontwikkelde markten: Effecten uitgegeven door een buitenlandse onderneming en genoteerd aan een buitenlandse beurs in ontwikkelde markten.
  7. Opkomende markten: Effecten uitgegeven door bedrijven in ontwikkelingslanden.

Hoe bepaalt u uw assetallocatiestrategie?

Uw assetallocatiestrategie hangt af van verschillende factoren - uw beleggingsdoelstellingen, het tijdsbestek waarbinnen u belegt en uw risicoprofiel. Een strategie voor hoge groei in uw twintiger en dertiger jaren zal waarschijnlijk worden vervangen door opties met een lager risico als u uw pensioen nadert, hoewel dit zal worden beïnvloed door uw persoonlijke houding ten opzichte van risico en uw huidige omstandigheden. Een gebruikelijke strategie is om op een evenwichtige manier te beleggen in de belangrijkste soorten activa, waarbij u uw activa in de loop van de tijd geleidelijk overbrengt naar beleggingen met een lager risico.

Gemeenschappelijke strategieën voor assetallocatie

1) Strategische assetallocatie
Strategische assetallocatie bepaalt de assetmix voor een beleggingshorizon op lange termijn en streeft naar een optimaal evenwicht tussen verwacht risico en rendement.

2) Dynamische assetallocatie
Bij deze strategie wordt de mix van activa voortdurend aangepast naarmate de markten stijgen en dalen. Naarmate de economie evolueert, verkoopt u activa die dalen en koopt u activa die stijgen.

3) Tactische assetallocatie
Tactische assetallocatie is een actieve strategie die de allocatie van een portefeuille verschuift naar die activa die het meeste winstpotentieel vertonen om te profiteren van sterke sectoren.

Advies van Blacktower Financial Management

Het bereiken van de juiste assetallocatie is een vitaal onderdeel van het beheer van uw beleggingen en vereist een voortdurende professionele inbreng van een vermogensbeheerder. Onze vermogensbeheerdienst biedt een toegewijde adviseur om u te helpen uw financiële strategie te plannen om uw huidige en toekomstige doelstellingen te bereiken. Wij werken met u samen om de beste mix van beleggingen te bepalen en wij zullen uw positie regelmatig beoordelen om u te helpen een maximaal rendement op uw investering te behalen. Neem vandaag nog contact op met een van de vertegenwoordigers van ons kantoor in Lissabon voor een gratis en vrijblijvend gesprek.

Blacktower in Portugal

De Blacktower kantoren in Portugal kunnen u helpen uw vermogen zo goed mogelijk te beheren. Voor meer informatie contacteer uw plaatselijk kantoor.

Antonio Rosa is de Associate Director van Blacktower in Lissabon, Portugal.

Blacktower Financial Management verstrekt al 20 jaar deskundig, gelokaliseerd advies inzake vermogensbeheer in Portugal. Wij kunnen u helpen met gespecialiseerd advies over het veiligstellen van uw financiële toekomst. Neem contact met ons op via (+351) 214 648 220 of e-mail ons op info@blacktowerfm.com.

De informatie in dit document is uitsluitend bedoeld ter informatie, kan worden gewijzigd en er dient niet op te worden vertrouwd. U dient advies in te winnen bij een professionele adviseur voordat u begint aan een financiële planningsactiviteit.