"Dit is een van de slechts twee zwarte gieren die in de PNDI zijn geboren en die nu terugkeren naar een beschermd gebied. Deze route kon worden gevolgd dankzij een GPS-apparaat", aldus de milieubeschermingsvereniging Palombar.

In een verklaring gaf Palombar aan dat de zwarte gier een voederplaats voor aasetende vogels (CAAN) bezocht, gelegen in de gemeente Miranda do Douro, district Bragança, die wordt beheerd door deze niet-gouvernementele organisatie die het jong registreerde door middel van een fotovangcamera.

"De jonge zwarte gier, genaamd Lechuga, werd geboren in 2020, evenals een ander individu van dezelfde soort, beide nakomelingen van de enige twee broedende zwarte gieren tot nu toe geïdentificeerd in de PNDI", specificeert dezelfde nota.

Volgens Palombar heeft de gier Lechuga in februari 2021 zijn geboortegebied, in de PNDI, verlaten en heeft hij sindsdien nieuwe gebieden verkend tussen Spanje en Portugal, namelijk de provincie Salamanca, de Sierra de Gredos en de Spaanse Extremadura, evenals de Alentejo.

De registratie van dit dier in een CAAN bewijst het belang van deze structuren voor de verstrekking van kwaliteitsvoedsel, vrij van giftige stoffen, en met regelmaat voor bedreigde aasetende vogelsoorten, wat vooral tijdens het broedseizoen en de verspreidingsperiode van jonge vogels van essentieel belang is, en tevens bijdraagt tot de vestiging en fixatie van deze op het grondgebied en tot de toename van de broedpopulatie.

In mei 2020 had Palombar ook ten minste acht zwarte gieren geregistreerd die zich voedden in een door de organisatie beheerde CAAN in de gemeente Mogadouro.

In de door Palombar beheerde CAAN's worden vaak zwarte gieren geregistreerd, zodat deze structuren effectief bijdragen tot een mogelijke toename van het aantal broedende zwarte gierenparen in de PNDI in de komende jaren.

De enige twee kuikens van de monniksgier die in 2020 in de PNDI werden geboren, werden op 26 juni 2020 en op 13 juli van datzelfde jaar gemerkt met een GPS-apparaat dat door de Vulture Conservation Foundation ter beschikking werd gesteld, in het kader van een actie die werd uitgevoerd via het LIFE-project Rupis en werd gecoördineerd door het Instituut voor Natuur- en Bosbehoud (ICNF/DRCNF do Norte/PNDI), met de medewerking van ATNatureza- Associação Transumancia e Natureza, partners van LIFE Rupis, en van Palombar. Dit waren de eerste zwarte gieren die bij de PNDI met GPS werden gemerkt.

De zwarte gier is in Portugal als broedvogel uitgestorven in het begin van de jaren 70.

"Deze soort heeft slechts één nakomeling per broedseizoen. Vanwege zijn extreem kleine populatie is de monniksgier in Portugal geclassificeerd als 'ernstig bedreigd'", benadrukken de avifaunadeskundigen.

Een groep van ten minste acht zwarte gieren werd in juni 2020 vastgelegd door camera's die zich voedden bij de PNDI, in Mogadouro.

"De aanwezigheid van zwarte gieren komt vaak voor in de voederplaatsen van aasetende vogels (CAAN) en de afgelopen jaren zijn voedersessies met vijf tot zeven vogels tegelijk geregistreerd door Palombar, en nu is een nieuw record bereikt", met ten minste acht vogels, legde de bioloog van Palombar José Pereira uit.

Deze avifaunaspecialist twijfelt er niet aan dat dit het grootste aantal van deze bedreigde soort is dat tot nu toe is waargenomen in een voederplaats voor aasetende vogels die door Palombar wordt beheerd "op één enkele dag".

Het Iberische LIFE Rupis-project, dat vijf jaar heeft geduurd, heeft een "unieke stempel" gedrukt op het behoud van de avifauna van de Douro International en in het beschermde gebied van Arribes del Duero aan de Spaanse kant.

De initiatiefnemers van LIFE Rupis waren goed voor een totale investering van 2,7 miljoen euro in het gebied, inclusief de versterking van de technische en institutionele capaciteiten van de verschillende partners, namelijk de niet-gouvernementele organisaties (NGO's) in dit gebied van de Douro International.

Het LIFE Rupis-programma omvatte ook een milieu-educatieprogramma waarbij alle scholen in de regio betrokken waren, en waaraan meer dan 5.000 leerlingen en leraren deelnamen.